NACOME2022: THE 11TH NATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS 2022
PROGRAM

Days: Friday, December 2nd Saturday, December 3rd

Friday, December 2nd

View this program: with abstractssession overviewtalk overview

07:30-08:15 Session 1: Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI
 • 07h30 - 08h00: Đăng ký đại biểu
 • 08h00 - 08h15: Lễ khai mạc:
  • Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu: GS. TSKH. Nguyễn Đình Đức, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam
  • Phát biểu khai mạc: GS. TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm, Chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam
  • Phát biểu chào mừng: PGS. TS. Nguyễn Việt Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
08:15-10:15 Session 2: Plenary Session

Báo cáo khoa học phiên toàn thể

08:15
The contributions of Professor Nguyen Van Dao in the Field of Nonlinear Oscillations (abstract)
08:45
Prospective study of bioinspired breakwaters for coastal protection (abstract)
09:15
Thermodynamic dislocation theory: established results and new perspectives (abstract)
09:45
Application of AI in Mechanics: The State-of-the-Art (abstract)
10:15-10:30Coffee Break
10:30-11:45 Session 3A: Solid Mechanics 1
10:30
Nghiệm chính xác cho bài toán dao động cưỡng bức của dầm nano FGM với các điều kiện biên khác nhau (abstract)
10:45
Phân tích dao động của vỏ nón FGM có gân gia cường trên nền đàn hồi bằng phương pháp phần tử liên tục (abstract)
PRESENTER: T.Hai Nguyen
11:00
Phân tích dao động của vỏ trụ FGM có độ dày thay đổi theo lý thuyết biến dạng cắt bậc 3 (abstract)
11:15
Analytical solution for free vibration analysis of GPL-RP beam integrated with piezoelectric layers (abstract)
PRESENTER: Minh Duc Do
11:30
Dynamic analysis of stiffened functionally graded composite plates reinforced by carbon nanotubes subjected to moving mass using a new four - variable refined plate theory and FEM (abstract)
PRESENTER: Dang Nguyen Van
10:30-11:45 Session 3B: Solid Mechanics 2
10:30
Equivalence model for analyzing nonlinear mechanical behavior of Corrugated Core Composite Panel (abstract)
PRESENTER: Lien Tien Dao
10:45
Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số công nghệ đến độ bền kéo mối hàn ma sát khuấy ống trụ hợp kim nhôm AA6061 (abstract)
11:00
Large displacement analysis of beam and frame structure using a total Lagrange formulation (abstract)
11:15
Vibration of electrically actuated MEMS Timoshenko microbeams based on a hierarchical beam element (abstract)
11:30
Geometrically nonlinear analysis of sandwich composite beams reinforced by agglomeration carbon nanotubes (abstract)
PRESENTER: Bui Thi Thu Hoai
10:30-11:45 Session 3C: Solid Mechanics 3
10:30
Buckling analysis of corrugated-core FGM toroidal shell segments subjected to axial loads using the first-order shear deformation theory (abstract)
PRESENTER: Do Thi Kieu My
10:45
Nonlinear buckling analysis of higher-order shear deformable FG-CNTRC plates stiffened by oblique FG-CNTRC stiffeners (abstract)
PRESENTER: Vu Minh Duc
11:00
Nonlinear buckling behavior of FG-CNTRC cylindrical shells stiffened by spiral FG-CNTRC stiffeners under external pressure (abstract)
PRESENTER: Nguyen Van Tien
11:15
A new analytical approach of nonlinear thermal buckling of FG-GPLRC circular plates and shallow spherical caps using the FSDT and Galerkin method (abstract)
PRESENTER: Bui Tien Tu
11:30
Nonlinear buckling and post-buckling of imperfect FG porous sandwich cylindrical panels subjected to axial loading on elastic foundation (abstract)
10:30-11:45 Session 3D: Solid Mechanics 4
10:30
Phân tích tĩnh tấm composite lớp FG-CNTRC trên nền đàn hồi Winkler/Pasternak/Kerr bằng phương pháp Pb2-Ritz (abstract)
10:45
Static bending analysis of FGM stiffened plate resting on discontinuous elastic foundation (abstract)
11:00
Phân tích tĩnh tấm chữ nhật bằng vật liệu rỗng bão hòa chất lưu trên nền đàn hồi có xét đến ảnh hưởng của nhiệt độ (abstract)
11:15
Tính độ võng của dầm bê tông cốt thép thường khi có vết nứt, xét đến ảnh hưởng của từ biến và co ngót (abstract)
PRESENTER: Nguyen Tat Thang
11:30
Nonlinear bending analysis of functionally graded porous micro-plate resting on elastic foundation (abstract)
10:30-11:45 Session 3E: Dynamics and Control 1

Dao động kỹ thuật

10:30
Đáp ứng tần số của dầm Timoshenko áp điện có vết nứt chịu tải trọng di động (abstract)
10:45
Đáp ứng điện của dầm Timoshenko bị nứt có lớp áp điện chịu tải trọng điều hòa di động (abstract)
11:00
Hiệu suất của bộ thu thập năng lượng áp điện lên hệ phi tuyến kiểu Duffing – Trường hợp cộng hưởng chính (abstract)
11:15
Mô hình lắp nối tiếp của bộ thu năng lượng áp điện kiểu xếp chồng với phần tử đàn hồi và phần tử cản (abstract)
11:30
Mô hình khối lượng tập trung của bộ thu thập năng lượng có kết cấu dầm công xôn với hai lớp áp điện phi tuyến (abstract)
10:30-11:45 Session 3F: Dynamics and Control 2

Động lực học và Điều khiển 

10:30
Nâng cao chất lượng điều khiển cơ cấu Gimbal hai trục bằng bộ điều khiển mờ Fuzzy-PID (abstract)
10:45
Điều khiển đội hình hệ đa tác tử phi hôlônôm sử dụng véc tơ hướng (abstract)
11:00
Mô hình hóa và điều khiển quadcopter bám quỹ đạo tự động (abstract)
11:15
Tổng hợp luật điều khiển hợp thể điều khiển ổn định hệ con lắc ngược xoay dựa trên phương pháp ADAR (abstract)
11:30
Thiết lập đầu vào bằng phương pháp ghép nối khâu cho phần mềm tự động phân tích động lực học hệ nhiều vật (abstract)
10:30-12:00 Session 3G: Computational Mechanics 1
10:30
So sánh độ chính xác của các phương pháp xấp xỉ bằng tổng của hàm số mũ sử dụng các hệ số có giá trị thực (abstract)
10:45
Tính chất cơ học, điện tử và nhiệt điện của vật liệu thấp chiều SnSx (abstract)
PRESENTER: Nguyen Minh Son
11:00
Influence of plastic triply periodic minimal surface based core layers on cement beams: Finite element method and artificial neural networks approaches (abstract)
PRESENTER: Kim Tran-Quoc
11:15
Tính toán tải giới hạn kết cấu vòm không gian mạng tinh thể (abstract)
11:30
FEM shakedown analysis of structures under random strength with chance constrained programming (abstract)
11:45
A frequency domain assurance criterion for frequency response analysis of cracked piezoelectric beam subjected to moving load (abstract)
10:30-11:45 Session 3H: Computational Mechanics 2
10:30
Phân tích nứt do nhiệt trong vật liệu FGM bằng phần tử tứ giác bốn nút nội suy kép mở rộng XCQ4 (abstract)
10:45
Lattice Boltzmann method for simulating flow over moving bodies (abstract)
PRESENTER: Van Duc Nguyen
11:00
A study on applied triangle nose to reduce resistance acting on hull of a Pontoon (abstract)
11:15
Analyzing Hydrodynamic Performance of a System Rudder-Propeller with Different Distant Gap (abstract)
11:30
Phương pháp phần tử hữu hạn đa giác bình phương nhỏ nhất mới cho bài toán level set (abstract)
10:30-11:50 Session 3I: Fluid Mechanics 1
10:30
A numerical investigation on improving the hovering efficiency of a UAV helicopter with a spherical fuselage (abstract)
PRESENTER: Minh Trung Duong
10:50
Phương pháp xoáy rời rạc hai chiều trong nghiên cứu mô phỏng khí động lực học cánh vẫy (abstract)
11:10
Fluid-Structure Interaction simulation of an artificial heart valve and unsteady blood flow (abstract)
PRESENTER: Manh Hieu Vu
11:30
Numerical simulation of three-dimensional incompressible fluid flow in curved pipes: FSI vs. CFD (abstract)
PRESENTER: Sang Truong Ha
10:30-11:50 Session 3J: Mechanics of Machinery 1
10:30
Thiết kế, chế tạo robot Delta và khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố đến độ rung trong quá trình hoạt động (abstract)
PRESENTER: Nam Le Phan
10:50
Phân tích động học hệ bánh răng không tròn kiểu hành tinh có biên dạng cycloid cải tiến (abstract)
11:10
Phân tích ứng suất của cặp bánh răng elíp có biên dạng răng là đường thân khai elíp sử dụng phần mềm ANSYS Workbench (abstract)
PRESENTER: Thom Phung Van
11:30
Local Sensitivity Analysis for geometrical parameters of micro beams in MEMS using ANSYS Workbench (abstract)
PRESENTER: Vu Van The
10:30-12:00 Session 3K: Soil and Rock Mechanics
10:30
Nghiên cứu đánh giá điều kiện địa chất, đề xuất đồng bộ dây chuyền thiết bị máy khoan doa mở rộng đào các lò thượng dốc trong than nâng đảm bảo an toàn hiệu quả các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh (abstract)
10:45
FEM shakedown analysis of structures under random strength with chance constrained programming (abstract)
11:00
Nguyên nhân và giải pháp phòng tránh rung lắc công trình, nhà cửa khu vực các Quận 1, 2, 3, 4 và Bình Thạnh,TP.HCM (abstract)
11:15
Xác định mô đul đàn hồi và mô đul dẻo của đá granodiorit phức hệ Định Quán ở mỏ đá Gia Huynh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận bằng đường cong ứng suất - biến dạng của thí nghiệm nén một trục (abstract)
11:30
Ổn định của hai đường hầm khi có sự thay đổi điều kiện bề mặt đất (abstract)
11:45
Nghiên cứu ảnh hưởng của đường hầm đến kết cấu ngầm công trình xây dựng lân cận (abstract)
12:00-13:30Lunch

tại Tầng 2, Câu lạc bộ nhà ăn sinh viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

13:30-15:00 Session 4A: Solid Mechanics 5
13:30
Free vibration of a bi-directional imperfect functionally graded nanobeams based on nonlocal Timoshenko beam theory (abstract)
13:45
Nonlinear vibration of smart sandwich plate with auxetic graphene reinforced metal matrix composite core layer (abstract)
PRESENTER: Vuong Le Xuan
14:00
Phân tích dao động tự do kết cấu tấm nano auxetic áp điện (abstract)
PRESENTER: Vũ Văn Thẩm
14:15
Nonlinear vibration of FG-CNTRC cylindrical panels with corrugated core using the FSDT (abstract)
PRESENTER: Vu Minh Duc
14:30
Dao động phi tuyến của vỏ thoải hai độ cong composite ba pha có lớp ngoài làm bằng vật liệu có tính chất điện từ trường đàn hồi (abstract)
14:45
Dao động của dầm Euler-Bernoulli bằng vật liệu xốp trong môi trường nhiệt dưới tác dụng của tải trọng di động (abstract)
13:30-15:00 Session 4B: Solid Mechanics 6
13:30
Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng sợi thép gia cường đến sức kháng uốn của bê tông tính năng cao (abstract)
13:45
Analytical model for the compressive strength of confined concrete with textile reinforced mortar (abstract)
PRESENTER: Minh-Quyen Cao
14:00
Design and build of piled raft foundation according to the given ratio between load bearing capacity of piled and raft elements (abstract)
14:15
Phân tích kết cấu lõi nhà nhiều tầng có xét đến sự làm việc sau đàn hồi của các dầm nối (abstract)
14:30
Nghiên cứu sử dụng mô hình khung trong tính toán kết cấu tường kép nhà cao tầng (abstract)
14:45
Tính toán và mô phỏng kiểm bền cho đế ép của máy tách hạt Mắc ca (abstract)
13:30-15:00 Session 4C: Solid Mechanics 7
13:30
Dynamic buckling analysis of composite plate resting on elastic pinned using high order shear deformation theory (abstract)
PRESENTER: Le Pham Binh
13:45
Dynamic buckling analysis of reinforced composite plate subjected to harmonic loads (abstract)
PRESENTER: Le Pham Binh
14:00
Phân tích ổn định phi tuyến tấm chữ nhật bằng vật liệu rỗng bão hòa chất lưu trên nền đàn hồi có xét đến ảnh hưởng của nhiệt độ (abstract)
14:15
Influence of porosity distribution pattern on the nonlinear stability of porous cylindrical shells under axial compression (abstract)
14:30
Phân tích đáp ứng cơ – điện của dầm FGM có vết nứt gắn lớp áp điện chịu tải trọng di động (abstract)
PRESENTER: Duong Thanh Huan
14:45
Analysis of three-dimensional crack propagation under hydrostatic load on gravity concrete dam (abstract)
13:30-15:00 Session 4D: Solid Mechanics 8
13:30
Simulation of superelastic behavior of shape memory alloy considering the influence of strain rate (abstract)
PRESENTER: Hoang Ngoc Quy
13:45
Simulation of superelastic behavior of shape memory alloy at different working temperatures (abstract)
PRESENTER: Hoang Ngoc Quy
14:00
Analysis the influence of particle size to the macroscopic behavior of duplex ferrite/martensite steel with representative volume element method (abstract)
14:15
Đánh giá mới các hệ số đàn hồi cho một lớp vật liệu đa tinh thể Tetragonal (abstract)
14:30
Các biên lặp cho các mô đun đàn hồi dọc trục vĩ mô của vật liệu composite đồng phương đẳng hướng ngang tổng quát (abstract)
PRESENTER: Vương Hạnh
14:45
Hệ số dẫn nhiệt và các trường vi mô trong vật liệu composite cốt liệu cầu hoặc tròn có mặt tiếp xúc không hoàn hảo dạng Kapitza (abstract)
13:30-15:00 Session 4E: Dynamics and Control 3

Dao động kỹ thuật

13:30
Về phương trình dao động phi tuyến của dầm (abstract)
13:45
Tính toán dao động uốn của dầm đàn nhớt cấp phân số liên tục trên các gối đàn hồi phi tuyến chịu tác dụng của đoàn tải trọng di động (abstract)
14:00
Sửa chữa dầm tựa đơn có nhiều vết nứt sử dụng các miếng vá áp điện (abstract)
PRESENTER: Luu Quynh Huong
14:15
Phát triển giảm chấn MRF kiểu dòng chảy tự thích nghi (abstract)
14:30
Multi-objective optimization of magnetorheological clutch with stationary housing (abstract)
14:45
Nghiên cứu thuật toán hai bước áp dụng cho phương pháp trung bình hóa không pha chẩn đoán hư hỏng hộp số bánh răng (abstract)
13:30-15:00 Session 4F: Dynamics and Control 4

Động lực học và Điều khiển

13:30
Đề xuất mô hình toán học phục vụ phân tích động lực học cho rô bốt đàn hồi (abstract)
PRESENTER: Duong Xuan Bien
13:45
Mô hình hóa và mô phỏng số tay máy robot song song phẳng có khớp và khâu đàn hồi (abstract)
14:00
Investigation of Driving Torques at the Joints of Industrial Robot Arms Based on the Topology Optimization Technique (abstract)
PRESENTER: Duong Xuan Bien
14:15
Chuyển động tối ưu khứ hồi của tay máy bốc xếp theo một quỹ đạo định sẵn (abstract)
14:30
Mô phỏng ảnh hưởng của các thông số động lực học tới quá trình thực hiện nhiệm vụ gắp và đặt của cánh tay robot UR5 (abstract)
14:45
The flight and hovering of a balloon-multicopter with a special assembly scheme under lateral wind disturbance (abstract)
PRESENTER: Duy Duyen Tran
13:30-15:00 Session 4G: Computational Mechanics 3
13:30
Khả năng hấp thụ năng lượng dưới tải trọng kéo và nén của cấu trúc siêu vật liệu auxetic (abstract)
13:45
Phân tích ứng xử chịu lực của bê tông cốt sợi thép phân tán bằng phương pháp trường pha (abstract)
14:00
Mô hình phá hoại cục bộ cải tiến cho vật liệu giòn, sử dụng biến dạng tương đương theo Bi-energy norm (abstract)
14:15
Kết hợp phát triển giải tích và kỹ thuật trí tuệ nhân tạo để xây dựng phương trình thấm Kozeny– Carman cho vật liệu bê tông xi măng rỗng (abstract)
14:30
Limit state analysis of asymmetrical microstructures based on yield design computational homogenization approach (abstract)
PRESENTER: Phuong H. Nguyen
14:45
Tính chất truyền động điện-cơ của vật liệu biphenylence đơn lớp ứng dụng trong cơ bắp nhân tạo (abstract)
13:30-14:45 Session 4H: Computational Mechanics 4
13:30
Dynamic response analysis of nanoplates resting on elastic foundation taking into accoung the flexoelectricity (abstract)
PRESENTER: Minh Phung Van
13:45
Tối ưu hệ giằng của khung thép phi tuyến sử dụng phương pháp thiết kế nâng cao và thuật toán tiến hóa (abstract)
14:00
Chẩn đoán sức khỏe kết cấu sử dụng chuỗi gia tốc và học sâu (abstract)
14:15
The MCST free vibration analysis of functionally graded porous sandwich plates using the isogeometric approach (abstract)
14:30
Isogeometric free vibration of the metal foam plates resting on an elastic foundation (abstract)
13:30-15:10 Session 4I: Fluid Mechanics 2
13:30
Discretization error and uncertainty in numerical simulation of a laminar flow in a 1:3 sudden expansion channel (abstract)
13:50
A numerical study on the fluid flow through two tandem circular cylinders with different sizes using the Lattice-Boltzmann method (abstract)
PRESENTER: Van Tuyen Vu
14:10
Nghiên cứu ảnh hưởng của góc nghiêng bề mặt đến chuyển động của hạt nước trên bề mặt (abstract)
PRESENTER: Hung V. Vu
14:30
Studying of resistance acting on swath ship with single and double struts (abstract)
14:50
Phân tích tối ưu thiết kế thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng biển dạng phao kép cơ cấu trực tiếp (abstract)
13:30-15:10 Session 4J: Mechanics of Machinery 2
13:30
Khảo sát ảnh hưởng của một số thông số kết cấu đến dao động của súng PKMS (abstract)
PRESENTER: Minh Phung Van
13:50
Phân tích động học cho robot gia công phay (abstract)
14:10
Mô hình hóa động lực học robot gia công cơ khí (abstract)
14:30
Ra quyết định đa tiêu chí để lựa chọn xe đạp điện (abstract)
PRESENTER: Trịnh Văn Huy
14:50
Simulation and Experimental of Trajectory Tracking for Differential Drive Mobile Robot (abstract)
PRESENTER: Phung Van Thom
13:30-14:30 Session 4K: Education and Training in Mechanics
13:30
Trao đổi về nội dung giảng dạy nhằm phát triển kỹ năng định tính trong môn Cơ học kết cấu (abstract)
PRESENTER: Nguyen Ba Duan
13:50
Sử dụng kiểm tra, đánh giá thường kỳ trong giảng dạy môn học Cơ học kỹ thuật (abstract)
14:10
Langland duality and Bauschinger effect (abstract)
15:00-15:15Coffee Break
15:15-16:15 Session 5A: Solid Mechanics 9
15:15
Tensile Performance of Continuous Fiber Reinforced Thermoplastic Printed by Fused Filament Fabrication (abstract)
15:30
Continuous Element formulations for free vibration of FGM annular plates resting on elastic foundation (abstract)
PRESENTER: Quang Vinh Lê
15:45
Receptance function of an axially functional graded beam with varying width using Adomian method (abstract)
16:00
Influence of the varying axial force on the detection of diameter reduction of bridge cables using climbing robot (abstract)
15:15-16:15 Session 5B: Solid Mechanics 10
15:15
Từ thế giới hiện thực bất định đến phân tích các hệ thống phức tạp (bao gồm hệ cơ học) (abstract)
15:30
Vibroacoustic behavior of a rectangular composite plate in thermal environment (abstract)
15:45
Tính toán vỏ trụ FG-CNTRC chịu tác dụng của tải trọng cơ nhiệt bằng lý thuyết biến dạng cắt bậc cao và thông số vật liệu phụ thuộc nhiệt độ (abstract)
16:00
Effect of temperature on sound transmission loss of laminated composite plate (abstract)
15:15-16:30 Session 5C: Solid Mechanics 11
15:15
Phân tích đáp ứng động lực của vỏ hình loa kèn bằng cách số hóa đường cong kinh tuyến (abstract)
15:30
Sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi trực hướng phủ lớp đàn hồi trực hướng, không nén được, lệch trục (abstract)
15:45
Study on elastic waves along the interface of two bonded orthotropic half-spaces (abstract)
PRESENTER: Hoang Ngoc Quy
16:00
Sóng phẳng không chính trong môi trường đàn hồi trực hướng (abstract)
PRESENTER: Tuan Tran Thanh
16:15
Công thức tỷ số H/V của sóng Rayleigh đối với bán không gian đàn hồi có biến dạng trước, chịu ràng buộc trong tổng quát (abstract)
15:15-16:15 Session 5D: Solid Mechanics 12
15:15
Shear locking treatment by using an n-node discrete shear gap technique in a meshfree method (abstract)
15:30
Phân tích phi tuyến tĩnh dầm sandwich gia cường GPL với các điều kiện biên khác nhau bằng phương pháp Ritz (abstract)
15:45
Phân tích ứng xử uốn của tấm vật liệu xốp đặt trên nền đàn hồi Pasternak trong môi trường nhiệt (abstract)
PRESENTER: Lê Thanh Hải
16:00
Phân tích uốn phi tuyến dầm sandwich có lớp lõi bằng vật liệu FGP với các liên kết đàn hồi (abstract)
15:15-16:15 Session 5E: Dynamics and Control 5

Dao động kỹ thuật

15:15
Phân tích động lực học của bể nước ngầm chịu gia tốc nền động đất (abstract)
PRESENTER: Duy Linh Đặng
15:30
Phân tích đáp ứng của hệ kết cấu chịu kích động nền với bộ tắt chấn động lực tích hợp bộ thu thập năng lượng áp điện kiểu xếp chồng (abstract)
PRESENTER: Vũ Anh Tuấn
15:45
Ảnh hưởng sự tương tác cọc và nền lên phản ứng động kết cấu nhà nhiều tầng chịu gia tốc nền động đất (abstract)
16:00
Giảm chấn trong kết cấu nhà nhiều tầng chịu gia tốc nền động đất bằng con lắc đơn và hệ cản khối lượng (abstract)
15:15-16:15 Session 5F: Dynamics and Control 6

Động lực học và Điều khiển

15:15
Động học ngược tay máy robot không gian sáu bậc tự do có độ lệch tại vai và cổ tay sử dụng các tham số Euler (abstract)
15:30
Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng uốn đến lực nâng của cánh vẫy kiểu côn trùng (abstract)
15:45
A unified architecture framework-based model to develop controllers of autonomous underwater vehicles (abstract)
PRESENTER: Ngo Van Hien
16:00
An object-oriented design pattern of industrial control systems using real-time UML/MARTE (abstract)
PRESENTER: Ngo Van Hien
15:15-16:35 Session 5G: Artificial Intelligence in Mechanical Engineering
15:15
A tracking method of auto-focus points for optical surface 3D measurement using a non-contact laser probe (abstract)
PRESENTER: Vo Quang Sang
15:35
Nghiên cứu mạng học sâu ứng dụng trong việc nhận dạng và phân loại tự động hư hỏng bánh răng. (abstract)
15:55
A BCMO-DNN algorithm for vibration optimization of functionally graded porous microplates (abstract)
PRESENTER: Van-Hau Nguyen
16:15
Công nghệ bức xạ từ và ứng dụng (abstract)
15:20-17:00 Session 5I: Fluid Mechanics 3
15:20
Trung bình phương trình vận chuyển chất ba chiều bằng tiếp cận đối ngẫu (abstract)
15:40
Nghiên cứu ứng dụng kè sinh thái bảo vệ bờ sông ảnh hưởng thủy triều và giao thông thủy tại đồng bằng sông Cửu Long (abstract)
16:00
Mô phỏng và phân tích diễn tiến cấu trúc xoáy trong nước nhảy trên đáy nhám sử dụng phương pháp Liutex/Rortex (abstract)
16:20
Application of hydraulic modelling for flow simulation of Tich – Bui river basin (abstract)
16:40
Ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo trong hệ thống ổn định độ sâu phương tiện lặn tự hành (abstract)
15:20-17:00 Session 5J: Mechanics of Machinery 3
15:20
Phương pháp động học 3D và con đường phát triển sáng tạo các truyền động bánh răng (abstract)
15:40
Bộ điều khiển bù sai số cho robot gia công phay (abstract)
16:00
Nghiên cứu tính toán thiết kế bánh răng bằng vật liệu nhựa (abstract)
16:20
Điều khiển theo dõi quỹ đạo Bézier cho robot đa hướng bánh xe mecanum (abstract)
PRESENTER: Thanh Nguyen Thi
16:40
Ứng dụng Đại số gia tử trong điều khiển robot gia công cơ khí (abstract)
Saturday, December 3rd

View this program: with abstractssession overviewtalk overview

08:30-12:00 Session 7: Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cơ học Việt Nam lần thứ IX
 • 08h30 - 08h40: Tuyên bố lý do, Chào cờ, Giới thiệu đại biểu
 • 08h40 - 08h55: Bầu Chủ tịch đoàn; Thư ký Đại hội, thông qua chương trình Đại hội
 • 08h55 - 09h00: Báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội
 • 09h00 - 09h30: Báo cáo tổng kết công tác Hội và BCH nhiệm kỳ 2017-2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2022-2027
 • 09h30 - 09h45: Báo cáo Điều lệ Hội Cơ học Việt Nam sửa đổi
 • 09h45 - 10h00: Báo cáo của Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2017-2022
 • 10h00 - 10h15: Báo cáo của Ban Tài chính nhiệm kỳ 2017-2022
 • 10h15 - 10h30: Phát biểu của Khách mời
 • 10h30 - 10h45: Thảo luận và thông qua các Báo cáo, Điều lệ sửa đổi
 • 10h45 - 11h00: Thông qua phương án nhân sự, quy chế bầu cử, bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Cơ học Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 và công bố kết quả bầu cử
 • 11h00 - 11h15: Thông qua Nghị quyết đại hội
 • 11h15 - 11h20: Bế mạc, chào cờ
 • 11h20 – 11h30: Giải lao
 • 11h30 - 12h00: Hội nghị Ban Chấp hành bầu Thường vụ, Chủ tịch, Tổng thư ký nhiệm kỳ 2022-2027
12:00-13:30Lunch

tại Tầng 2, Câu lạc bộ nhà ăn sinh viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội