NACOME2022: THE 11TH NATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS 2022
Lê Văn Cảnh
Affiliation: Khoa Kỹ thuật và quản lý xây dựng, đại học quốc tế - đại học quốc gia Tp.HCM
Web page: http://www.hcmiu.edu.vn/
Pages in this Program
Program
Program for Friday, December 2nd