NACOME2022: THE 11TH NATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS 2022
Liêu Xuân Quí
Affiliation: Đại học Bách Khoa-Đại học Quốc gia TP.HCM
Pages in this Program
Program
Program for Friday, December 2nd