NACOME2022: THE 11TH NATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS 2022
Hà Ngọc Hiến
Affiliation: Viện Công nghệ Môi Trường, Viện Khoa Học và Công nghệ Việt Nam
Pages in this Program
Program
Program for Friday, December 2nd