NACOME2022: THE 11TH NATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS 2022
Mai Văn Đức
Affiliation: Trường Cơ khí, Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Pages in this Program
Program
Program for Friday, December 2nd