NACOME2022: THE 11TH NATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS 2022
Quang Tri Trương
Affiliation: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
Pages in this Program
Program
Program for Friday, December 2nd