NACOME2022: THE 11TH NATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS 2022
Đặng Xuân Trung
Affiliation: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng
Pages in this Program
Program
Program for Friday, December 2nd