NACOME2022: THE 11TH NATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS 2022
Nguyễn Tuấn Hưng
Affiliation: Viện Nghiên cứu Liên Ngành- Đại học Tohoku
Pages in this Program
Program
Program for Friday, December 2nd