NACOME2022: THE 11TH NATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS 2022
PROGRAM FOR FRIDAY, DECEMBER 2ND: TALK VIEW
Days:
next day
all days

View: with abstractssession overview

7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
07:30-08:15 Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI
10:30-11:45
Viet Dung Luong, Lien Tien Dao, Pham Tuong Minh Duong
10:30-11:45
Nguyen Thi Cam Nhung, Do Van Thom, Phung Van Minh, Truong Thi Huong Huyen
10:30-11:45
Lê Khánh Toàn, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Tiến Khiêm
10:30-11:45
Đ.T. Trương, T.K. Lê, T.M.K. Nguyễn, Q.T. Trương, Q.T. Trương
10:30-11:45
N.X. Chiem, N. Si Hung, N. Van Xuan, V. Duc Truong, C. Xuan Hieu, N. Hoai Nam
10:30-12:00
T.T. Quang, N.H. Linh, N.M. Son, N.V. Hoi, V.V. Thanh, T.T. Hoa, D.V. Truong
10:30-12:00
Kỳ Nguyễn Hữu, Dũng Trần Trung, Cảnh Lê Văn
10:30-12:00
Khiem Nguyen Tien, Trong Dang Xuan, Kha Pham Van, Kinh Tran Vo, Minh Tang Tan
10:30-11:45
Van Duc Nguyen, Trung Thuc Ngo, Anh Tuan Le, Viet Dung Duong, Ich Long Ngo
10:30-11:50
Minh Trung Duong, Huy Cuong Do, Thi Kim Dung Hoang, Ich Long Ngo
10:30-11:50
M.H. Vu, M.H. Nguyen, V.C. Vu, M.D. Nguyen, C.L. Vu, S.T. Ha
10:30-11:50
M.H. Nguyen, T.D. Nguyen, T.T. Trinh, X.T. Ta, D.Q. Vu, S.T. Ha
10:30-11:50
Trung Nguyễn Thành, Thơm Phùng Văn, Thái Nguyễn Hồng
10:30-12:00
T.N. Trinh, T.T. Luc, D.N. Tien, D.T. Ha, G.V. Tan, T.M. Khuyen, M. Staat
10:30-12:00
Trần Tuấn Minh, Nguyễn Duyên Phong, Đặng Trung Thành
13:30-15:00
Vũ Văn Thẩm, Trần Hữu Quốc, Trần Minh Tú
13:30-15:00
Xuân Quý Đoàn, Tiến Chương Nguyễn, Hùng Phong Nguyễn
13:30-15:00
Nguyễn Hải Quang, Nguyễn Tiến Chương, Phạm Thu Hiền
13:30-15:00
N.V. Khang, N.T.V. Hương, N.V. Quyền, P.T. Chung
13:30-15:00
Bui Quoc Duy, Diep Bao Tri, Nguyen Quoc Hung
13:30-15:00
Vương Văn Thanh, Mai Văn Đức, Nguyễn Tuấn Hưng, Đỗ Văn Trường
13:30-14:45
Huyen Truong Thi Huong, Minh Phung Van, Ke Tran Van, Thom Do Van
13:30-14:45
B.T. Phú, Đ.D. Khanh, T. Hiệp Hòa, L.V. Hải, N. Công Huân, L.X. Quí
13:30-14:45
Đ.D. Khanh, T. Hiệp Hòa, L.V. Hải, N. Công Huân, L.X. Quí
13:30-14:45
P. Tấn Hùng, N. Thị Bích Liễu, T. Hoàng Chiến, P. Văn Phúc
13:30-15:10
Hung V. Vu, Liem T. Pham, Quang V. Nguyen, Hoe D. Nguyen, Truong V. Vu
13:30-15:10
Hoàng Công Liêm, Nguyễn Đức Mạnh, Ngô Văn Hiền, Ngô Văn Hệ
13:30-15:10
Thach Duong Van, Dung Nguyen Thai, Dung Tran Cong, Minh Phung Van
13:30-15:10
Khoi Phan Bui, Hai Ha Thanh, Thuy Tran Minh
13:30-15:10
Khoi Phan Bui, Hai Ha Thanh, Thuy Tran Minh
13:30-15:10
Trung, Huy, Quyết, Bình, Hoàng, Tiên, Anh, Nga, Đoàn, Tú
13:30-15:10
H. Thien, T.T.K. Ly, P.V. Thom, N.T. Trung, D.K. Nhan, N.T. Long
15:15-16:30
Hoang Ngoc Quy, Nguyen Truonggiang, Le Quang Hung, Phan Haidang
15:15-16:15
Vay Siu Lo, Nha Thanh Nguyen, Minh Ngoc Nguyen, Thien Tich Truong
15:15-16:15
Nguyễn Văn Long, Trần Minh Tú, Lê Thanh Hải, Phan Xuân Thục
15:15-16:15
Hương Quý Trường, Đặng Xuân Hùng, Trần Minh Tú, Nguyễn Văn Long
15:15-16:15
Vũ Đan Thanh Lê, Ngọc Thanh Đặng, Anh Tuấn Nguyễn
15:15-16:35
Nguyễn Phong, Nguyễn Trọng, Cuong, Đăng Hồng, Phạm Thành
15:15-16:35
Van-Thien Tran, Trung Kien Nguyen, Van-Hau Nguyen
15:20-17:00
Khoi Phan Bui, Hai Ha Thanh, Thuy Tran Minh
15:20-17:00
Nguyen Thanh, Nguyen Thi, Hoang, Phung Van, Nguyen Thanh, Nguyen Quang
10:15-10:30 Coffee Break
12:00-13:30 Lunch
15:00-15:15 Coffee Break