NACOME2022: THE 11TH NATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS 2022
Hội trường tầng 1, Tòa nhà Sunwah, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Sessions

  • Session 7 (Dec 03 08:30-12:00) Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cơ học Việt Nam lần thứ IX