12PZF: 12 POLSKI ZJAZD FILOZOFICZNY
TALK KEYWORD INDEX

This page contains an index consisting of author-provided keywords.

'
'doświadczenie krajobrazu'
'estetyka'
'krajobraz'
'wzniosłość'
(
(mono)dyscyplina
-
-Contingently non-concrete objects
-Essentialism
-Haecceistism
-Individuation
-Necessitism
A
A posteriori naturalism
a priori
A priori naturalism
A. Ambrose
absolut
absolute rights
absolutyzm rzeczywistości
abstract artifacts
absurd
acedia
action
Actions
Actualism
Adam Żółtowski
adaptation
adjectival modifier
Adorno
aesthetic experience
aesthetic experience (doświadczenie estetyczne)
Aesthetic Value
aesthetics
afekt
afektywność
affordance
afordancje
aforyzm
Agamben
Agency
aggregation functions
Agnes Heller
agnostycyzm
agoniczność
ahinsa
AI
akademia
akaśa
akceptacja
akcja
akrazja
aksjologia
aksjologia cyfrowa
aksjologia nauki
aksjologia polityki
aksjologiczne narzędzia wojny
Aksjomat Fregego
aksjomat teorii matematycznej
aksjomatyczne teorie prawdy
Aksjomatyczny system biologii
akt illokucyjny
akty woli
aktywizm ekologiczny
Aktywność umysłowa
Albert Wielki
ALBRIGHT
alegoreza
alegoria
Aleksiej Gilarow
Alfred Tarski
algebra działań
algebra uniwersalna
alienacja
Also sprach Zarathustra
alternatywa
amalgamat pojęciowy
ammortality
analgezja
analiza
analiza danych
analiza korpusowa
analiza pojęciowa
analogia
analogia atrybucji
analogia proporcjonalności transcendentalnej
anarchia
anarchizm
anateizm
ancient wisdom and modern science
Andean Stepped Cross
Andrew Feenberg
Angiras
Aniela Ginsberg
animalizm
Anthony Collins
antonio
antropocen
antropologia
antropologia filozoficzna
antropologia społeczno-kulturowa
antropologia wojny
antropomorfizacja
antybohater
antycypacja indyferencji
antyoptymizm
antyrealizm
Antystenes z Aten
antyteodycea
anātman
apel
aplikacje neuronowe
archaiczna myśl grecka
architektura
argument McTaggarta
argument z niedoskonałości świata przeciwko teizmowi
argument z projektu
argument za wiarą w Boga
argumentacja
argumentacja transcendentalna
argumentation
argumentative discourse
art
artefakt poznawczy
artefakty poznawcze
Artefakty techniczne
articulation
Artification
artificial intelligence
artysta
artysta/teoretyk
artystki
artystyczna przestrzeń
Arystoteles
asercja
Asheim
Asian mind
askesis
Assemblage
Assertion
Assets
astobiofilozofia
astrobiologia
astronomy
asymetria
ateizm
Atomizm społeczny
atopiczność
atrybuty Boga
attributives
austriacka szkoła ekonomii
autentyczność
Auto-regressive language models
autoethnography
Autoetnografia
autokreacja
autonomia
autonomia estetyczna
autonomia sztuki
autorytet
B
B. Kieszkowski
B. Williams
B.C. van Fraassen
badania z udziałem ludzi
badanie eksperymentalne
banalność zła
Barbaras
Basic Desert
Basic Metaphor
baśniowość
Benjamin
Bergman
Bergson
Berkeley
Bernard Mandeville
Bertrand Russell
Besalel
binarność
Binarność płci
bio art
bioetyka
biografia
biology
Bion
biosemantyka
biotechnologia
Blaise Pascal
blame
Bocheński
Bodhicaryāvatāra
Bodhisattva ideal
boff
bogobojność
bogowie
Bonawentura
Boska przedwiedza
botanika
Bounded rationality
Boża ukrytość
brain
brak
braminizm
branching time
Brecht
Bridgman
Bronisław
Bronisław Trentowski
Bruno Latour
buddha-nature
Buddhism
buddyjskie tantry
Buddyzm
bycie
byt
Bóg
Bóg luk
Bóg ontologii
bīja
błędy klasyfikacji
błędy w podręcznikach szkolnych
C
Caillois
calm technology
capacities
Carl Gustav Jung
Cassirer
Category Mistakes
category theory
Catherine Malabou
Causality
całość
całość poindyferencjalna
cele edukacji moralnej
Celestial Hierarchy
celowość
ceteris paribus
Chacana
charakter narodowy
ChatGPT
Christianity
chrześcijaństwo
Chwała
Ciało
ciało własne
cierpienie
classical Greek world
classical logic
Clive S. Lewis
cnota
cnota środowiskowa
cnoty
cnoty epistemiczne
cnoty żołnierskie
Cognitive constraint
Cognitive Control
cognitive penetration
collective deliberation
collective intentionality
commentary
Compassion
compulsion
computable model theory
computational philosophy
computing
Conceptual Engineering
confirmation bias
conflict and its peaceful solution
conscientia
consciousness
consequence
contemporary breakthrough in mathematical sciences
contextualist semantics
Contractualism
contradictions
Countrepossibles
covert speech acts
Covid-19
Creators of the Polish School of Mathematics
Crisis
Crisis of Culture
crisis of replicability
Culture
Cut elimination
cyborgi
cyfrowość
cywile
cywilizacja
czas
Czeżowski
czułość
czworobok granic
czyn
Czysta Forma
czysto relacyjna teoria percepcji
czysty rozum praktyczny
cząstki
części
Człowieczeństwo
człowiek
D
D.C. Dennett
Dalajlama (Tenzin Gjaco)
dane zmysłowe
datafikacja
David Hume
David Shoemaker
De revolutionibus
death taboo
debata polityczna
Debunking Arguments in Ethics
decision-making
decyzja
definicja
definicja życia
definicje legalne
Definite Descriptions
deflacjonizm
deflationism
degrees of responsibility
deizm
Deleuze
delfin Ariona
delusions
democracy
demokracja
demokracja deliberatywna
demokratyczny kapitalizm
demos
derivability operators
DERRIDA
descriptive set theory
design approach
deskryptywna teoria odniesienia
destrukcja
determinism
development
dewzrost
dharma
Diachronic ethics
diagramy symboliczne
dialektyka
dialektyka egzystencjalna
dialektyka oświecenia
Dialektyka partykularności i uniwersalności
dialog
dialogi
Dialogi konfucjańskie - Analekta (論語 Lùnyǔ)
Didi-Huberman
Dietrich von Hildebrand
Digital Art
digital philosophy
dignitas
Diogenes z Synopy
Diotyma
Discourse
distant reading
dobra kultury
dobre życie
dobro
dobro moralne
Dobro wspólne
dobroczynność
dobrostan zwierząt
dolina niesamowitości
domniemania prawne
dostrojenie do procesu życia
dotyk
double effect doctrine
dowodliwość
dowód ontologiczny
doświadczanie siebie
doświadczenia na zwierzętach
doświadczenia z realizacji projektu "Logiczny uczeń
doświadczenie
doświadczenie estetyczne
doświadczenie moralne
doświadczenie muzyczne
doświadczenie psychodeliczne
doświadczenie sztuki
doświadczenie zmysłowe
doświadczenie życia
droga twórcy
Drugi
dual consequence
duch religii
duress
dusza
dusza ludzka
dydaktyka
dydaktyka filozoficzna
dydaktyka filozofii
dydaktyka filozofii i etyki
dylemat
dynamika idei
dyrektywa znaczeniowa
dyrektywalna teoria znaczenia
Dyscyplina
dyskryminacja
dyskurs
dyspozycjonalizm
dystrybucja
działania intencjonalne
działanie
działanie intencjonalne
dziedziczenie
dzieje Ziemi
dzieje życia
dzieło organiczne
dziwaczne
E
Early-modernity
ecological psychology
ecological theory
economic education
Edmund Husserl
edukacja
edukacja demokratyczna
edukacja etyczna
edukacja filozoficzna
edukacja filozoficzna i etyczna
edukacja klasyczna
edukacja moralna
Edward Herbert
edytorstwo
efekt Knobe'a
efekty uczenia się
Efektywny altruizm
ego
egzegeza
Egzystencja
egzystencjalizm
egzystencjalne nastrojenie
eidos
einfüllung
ekobójstwo
ekofeminizm
ekologie integralne
ekonomia
ekonomia polityczna
ekonomia siebie
ekosfera
eksces
ekskluzywizm
Eksperymenty myślowe
eksperymenty na zwierzętach
eksplikacja
ekspresywizm etyczny
ekspresywizm metafilozoficzny
ekstatyczne doświadczenia
eliminacjonizm
eliminatywizm znaczeniowy
embodied mathematics
embodiment
embrion
emergence
emergencja
emocja "patrząca wstecz
emocjonalne jakości estetyczne
empatia
empirism
Empiryczna wykrywalność
empiryzm
empiryzm radykalny
enactivism
Eneasz z Gazy
enlightenment
entropia
environment
environmental adaptation
epifenomenalizm
epigenetyka
epikurejska tradycja filozoficzna
epistemic modals
Epistemic shortfalls
Epistemic Stability
epistemologia
epistemologia cnoty
epistemologia cnót
epistemologia metafizyki
epistemologia polityczna
epistemologia SI
epistemologia społeczna
epistemology
Epistemology of action
Epistemology of Mathematics
Epistemology of Religion
epistemology of war
epistocracy
epoché
equilibrium
Eric Olson
Eric Voegelin
Ernst Cassirer
Ersatzism
eschatology
Esencja
esencjalizm
Esencjalizm kontra antyesencjalizm
estetyka
Estetyka dizajnu
estetyka ekologiczna
estetyka ewolucyjna
estetyka fenomenologiczna
estetyka hermeneutyczna
estetyka muzyki
estetyka niesamowitości
estetyka percepcji
estetyka polska
estetyka pragmatyczna
estetyka prawa
estetyka prawa w ujęciu wewnętrznym
estetyka prawa w ujęciu zewnętrznym
estetyka treści
estetyzacja
estezjologia
eternalizm
ethical judgement
etos
etyczny behawioryzm
etyka
etyka badań naukowych
etyka biznesu
Etyka biznesu i finansów
etyka cnoty
Etyka cnót
etyka cnót środowiskowych
etyka dyskursu i komunikacji
etyka feministyczna
Etyka gospodarcza
etyka medyczna
etyka niezależna
Etyka nowych technologii
etyka obywatelska
etyka opisowa
etyka praktyczna
etyka prawnicza
etyka przywodztwa
etyka relacyjna
etyka robotów
etyka stosowana
etyka sztucznej inteligencji
etyka troski
etyka w medycynie
etyka wojny
etyka zwierząt
etyka środowiskowa
etyka życia gospodarczego
Euclidean geoemtry
Europe
European digital policy
European myths
Eutyfronika
Evolution of Agency
Ewa
ewangelicyzm
ewolucja
ewolucja sztucznej inteligencji
ewolucjonizm
experiment
experimental ethics
experimental methodology
experimental philosophy
explication
F
F. Koneczny
F.A. von Hayek
F.C.S. Schiller
Facts
factual correctness
fale
Fallacy of language
fallibilizm
faultless disagreement
Faust Socyn
felicity conditions
Feliks Jaroński
female salvation
feministyczna fenomenologia
feministyczne studia nad nauką i technologią
feminizm
feminizm liberalny
fenomen
fenomenalizm
fenomenologia
fenomenologia francuska
Fenomenologia polska
fenomenologia życia
feral
feralizing
Ferekydes z Syros
Fiction
fictional entities
field of potentiality
field of rationality
fikcjonalizacja
fikcyjność
Film
filogeneza
filozofia
filozofia akademicka
filozofia analityczna
filozofia chińska
filozofia czasu
filozofia człowieka
filozofia dramatu
filozofia duchowości
filozofia działania
filozofia dziejów
filozofia edukacji
filozofia egzystencji
filozofia ekonomii
filozofia eksperymentalna
filozofia feministyczna
filozofia fizyki
filozofia grecka
filozofia języka
filozofia kognitywistyki
filozofia kultury
filozofia matematyki
filozofia medycyny
filozofia nauki
filozofia naukowa
filozofia nieeuropejska
filozofia polityczna
Filozofia polityki
filozofia polska
filozofia popkultury
filozofia postmetafizyczna
filozofia prawa
Filozofia procesu
filozofia przedsokratejska
filozofia przyrodoznawstwa
filozofia przyrody
filozofia religii
filozofia reprezentacji
Filozofia spekulatywna
filozofia staropolska
filozofia starożytna
filozofia sztuki
filozofia teatru
filozofia techniki
filozofia tragedii
filozofia w liceum
filozofia wiary
filozofia więzi
filozofia Wschodu
Filozofia współczesna
filozofia wychowania
filozofia XIX
filozofia XIX wieku
filozofia średniowieczna
filozofia życia
filozoficzne założenia
Filozoficzny pluralizm
filozofowanie
fizjologia muzyki
fizyczna równoważność
Fizyka
fizyka atmosfery
fizykalizm
form (ākāra) of knowledge
forma i struktura
forma symboliczna
Formal Concept Analysis
formalizacja
formalna teoria działania
formy symboliczne
fotografia przemocy
framework-context contextualism
fraud
Free logic
Freedom
Frege's way out
Friedrich Nietzsche
Funkcje moralności
funkcje muzyki
Future of Humanity / Przyszłość ludzkości
futurologia
G
G.E.M. Anscombe
Galileusz
gambit
gender
gender justice
Gender oraz sex
genealogia moralności
Generalism
generics
genetyk
genetyka
geniusz
geometria
geometria czysto aksjomatyczna
geometria euklidesowa
geometria praktyczna
George Pavlakos
Gestalt
Gibson
Giorgio Agamben
Giorgio Colli
Giovanni Pico della Mirandola
globalizacja
globalne ocieplenie
gniew
godność
godność aktualna i potencjalna
godność egzystencjalna
godność ludzka
Golem
gospodarka rynkowa
GPT-3
gra
gramatyka uniwersalna
gramsci
groups
Gry
gry językowe
gry niezależne
gry wideo
gry wysokobudżetowe
gry średniobudżetowe
Guidance Theory of Action
guru
gustavo
gutierrez
głos
H
H. Putnam
H. U. von Balthasar
H.Scholz
Hadot
Hanaq Pacha
Hannah Arendt
Hans-Georg Gadamer
Hare R.M
Harriet Taylor Mill
Hegel
Heidegger
Heinrich Scholz
Heinrich Wölfflin
heksagramy
heliocentryzm
Henri Bergson
Henry More
Henryk Elzenberg
Henryk Jakubanis
Herder
Herling-Grudziński
hermeneutyczny model oceny technologii
hermeneutyka
herstoria
hierarchiczność
Higher Order Evidence
hiperintensjonalność
hipokryzja
Hippias z Elidy
historia dydaktyki
historia filozofii
historia filozofii indyjskiej
historia filozofii nauki
historia filozofii polskiej
historia filozofii starogreckiej
historia filozofii starożytnej
historia idei
Historia płci
Historical Psychology
historiografia filozofii
historiozofia
history of Europe
History of Philosophy
Holocaust
homeostatyczne klastry własności
homo axiologicus
Homo sapiens
homoseksualista
horyzont
Hugh of Saint-Victor
Hugo Kołłątaj
humanistyka
humanistyka cyfrowa
humanistyka niepoznawcza
humanistyka poznawcza
humanizm
Hume
Husserl
hybrydowość
hybrydy
Hylemorphism
hyponymy
I
I Kongres Nauki Polskiej
I. Kant
idealizacja
identyczność
identyczność osobowa
identyfikacja osoby ludzkiej
ideologia
Ideology
Ignacy Chrzanowski
image
Immanuel Kant
immersja
implicature
Implicit Commitments
implikacja materialna
implikacja treściowa
implikacja ścisła
Implikatura konwersacyjna
impuryzm
Incompleteness
indeterminism
Indian epistemology
Indian Philosophy
Indonesian philosophy
industria
indyferencja
indywiduacja
Inferential Erotetic Logic
inferentialism
infinitary logic
infinity
informacja
infringement
Ingarden
inkluzywizm
innate behavior
Innoplanowość wartości moralnych
innovation
innovation management
Innowacja
innowacyjna metodologia
inność
Inny
insinuation
instinct
instrumentalizm
instynkty
instytucje
integracja
integracja poznawcza
integration challenge
intelekt
inteligencja moralna
inteligentny dom
intellectuals
intelligence
intencja
intencjonalność
intention
intentional action
interaction
interakcja
interakcja człowiek-komputer
interdisciplinary research
interdyscyplinarność
interface problem
internet
internet rzeczy
Interoperacyjność semantyczna
interpersonal affordances
interpretacja kultury
interpretacje założeń
interpłciowość
intersekcjonalność
intersubiektywność
intertekstualność
intualizm
intuicja
intuicja moralna
intuicjonizm
inżynieria pojęciowa
Irena Sławińska
Ireneusz z Lyonu
ironia
ironia sokratejska
Isaiah Berlin
istnienie
istnienie Boga
istnienie predykatywne
istnienie przedmiotowe
Istota człowieka
istota prawa
istota życia
iusnaturalizm
izolacjonizm metodologiczny
J
J.M. Bocheński
ja
Jacob Burckhardt
jakość życia
James Turrell
jan
Jan Duns Szkot
Jan Karol Kochanowski
Jan Paweł II
Jan Łukasiewicz
jaskinia
jaskinia Platona
jasność
Jason S. Baehr
Jaśkowski
jaźń
Jean-Luc Nancy
Jean-Paul Sartre
Jednia
jednostka ludzka
jednoznaczność
jednoznaczność bytu
jedność świadomości
Jerrold Levinson
Jerzy Ćwiertnia
jezus
Johann Heinrich Abicht
John Locke
John Stuart Mill
John Toland
Jonas
Joseph Raz
Judith Butler
junzi (君子 jūnzǐ)
just war
Justice
Józef Kalasanty Szaniawski
Józef Tischner
język
język 1-wymiarowy
język 2-wymiarowy
język figuratywny
język formalny Leśniewskiego
język powszechny
język prawa
język złagodzonych ocen
K
Kahneman D
kampania prezydencka
Kant
kantyzm
kapitalizm
kara
karabinem
Karl Jaspers
Karl Marks
Karol Tarnowski
Kartezjanizm
Kartezjusz
katastrofa ekologiczna
kategoria nienaruszalności
katolicki
Katolicki Uniwersytet Lubelski
kauzalna teoria odniesienia
Kay Pacha
Kazimierz Ajdukiewicz
Kazimierz Twardowski
Kierkegaard
kierowanie się regułą
Kijowski Uniwersytet Św. Włodzimierza
kino
klasyczna koncepcja poznania
klauzula ceteris paribus
Knowledge
kobieta
kobiety w społeczeństwie wiktoriańskim
kobiety-filozofki
kognitywistyka
kognitywizm
kognitywizm antyrealistyczny
kognitywizm społeczny
koherencja
Kolekcjonowanie
komisja etyczna
komisje etyczne
kompatybilizm teologiczny
kompetencje
kompetencje przyszłości
komunikacja
komunikacja społeczna
komunizm
koncepcja bytu
koncepcja człowieka
koncepcje człowieka
konceptualizm
kondycja polskiej szkoły średniej
konflikt globalny
konflikt zbrojny
Konflikty etyczne
Konflikty moralne
konfucjanizm
Konfucjusz (孔子 Kǒngzǐ)
Kong Yingda
konieczność absolutna
konieczność relatywna
konkretyzm
konsekwencjalizm
konsensualizm
konserwatyzm
Konstanty Michalski
konstruktywistyczna teoria prawdy
kontekstualizm proceduralny
kontekstualna teoria sztuki
kontekstualność kwantowa
kontemplacja
kontrastywizm epistemiczny
konwencja
konwencjonalizm
konwencjonalizm francuski
konwersacyjna sztuczna inteligencja
Kopernik
korelacjonizm
Korespondencja
Korzyści i zagrożenia
kosmologia
kosmologia współczesna
koszt ewolucji
Kotarbiński
KOŁAKOWSKI
Kołakowski
koło hermeneutyczne
kościół
Kracauer
krajobraz
krajowa rada sądownictwa
kreatywność
Kripke
kryteria dwupoziomowe
kryteria identyczności
kryteria identyczności w czasie
kryteria tożsamości
kryterium smaku
krytycyzm
Krytyczna teoria techniki
krytyczny anty-irracjonalizm
krytyka
krytyka feministyczna
krytyka historycyzmu
krytyka kapitalizmu
krytyka sztuki
Kryzys demokracji
kryzys ekologiczny
kryzys historyczny
Kryzys kultury
kryzys moralności
kryzys środowiskowy
krzywda
krzywda illokucyjna
Księga przemian (Yijing 易經 / Zhou yi 周易)
Księgozbiór
kształcenie
kształcenie pedagogów
kult
kultura
kultura binarności
kultura cyfrowa
kultura filozoficzno-logiczna
kultura indoeuropejska
kultura muzyczna
kultura prawna
kulturoznawstwo przyrodnicze
kulty misteryjne
Kumarila
Kurosawa
Kurt Godel
Kwantyfikacja
kwotacyjna teoria świadomości
Kłopot z istnieniem
L
Lakatos
lament
Language of Thought
Large Language Models
large-scale replication projects
Lebenswelt
legitymacja prawa
leonardo
Leopold Blaustein
Leszek Kołakowski
Levinas
Lew Szestow
lewica
Libelt
Liberalism
liberalizm
liberalizm klasyczny
libertarianizm
liberum veto
liceum terapeutyczne
lifelong learning
liminality
Lincoln Cannon
Linda T. Zagzebski
linguistic correctness
linguistic etiolation
Listy 1943-1944
literatura
literatura antyczna
Liturgia
Liuzi
LLM systems
logika
logika deontyczna
logika intuicjonistyczna
logika koneksywna
logika kontrklasyczna
logika modalna
logika niefregowska
logika nieklasyczna
logika parakonsystentna
logika prawnicza
logika programowania
logika pytań
logika temporalna
logika treści
logika wiążąca
logika zmiany
logika związku treściowego
logiki modalne
Logos
Longtermism / Longtermizm
longtermizm
loteria
lotus symbolism
Ludwik Fleck
ludzka krytyka autorytaryzmu
ludzka natura
ludzka wolność
luka intencjonalno-konsekwencjalna
lying
M
M. Lazerowitz
M. S. Blumberg
Machiavelli
macierzyństwo
MacIntyre A
magic
mahajana
Mahatma Gandhi
Makryna
maksymalizm
Maksymos z Tyru
Manewr z zasadnej stwierdzalności
manifestiacjonizm
manipulacja
Marcel Proust
Maria Ossowska
Marian Przelęcki (1923 -2013)
marksizm
marksizm-leninizm
Martin Heidegger
matematyczne modelowanie
Materia
materializm
materializm spekulatywny
mathematical formalism
mathematics
matka
matter
mattering
mała etyka
małe cnoty
małżeństwo
MCS
mdłości
mechanika kwantowa
media
mediacja
Meillassoux
melancholia
memy
menstruation
mentality of a prisoner of war (psychika jeńca wojennego)
Mereologia
mereotopologia
mesjanizm
meta-filozofia
metaaksjologia
metaetyka
metafilozofia
metafizyczne aspekty etyki
metafizyka
metafizyka kultury
metafora
metafory
metamorfoza
metaontology
metaphilosophy
metaphysics
metasciences
metasemantics
metasemantyka
metateoria
metateoria systemów tablicowych
metawersum
methamatematics
Method
Method of Cognition
methodology
metoda
metoda aksjomatyczna
metoda dowodów sokratycznych
metoda eksplikacji
metoda quasi-analizy
metodologia
metodologia matematyki
metodology
mi stegs pa (“heretics”)
Miara
miasto
Michael Huemer
Mieczysław Wallis
milczenie
Millikan
mindfulness
minima moralia
minimalizm
misleading
Misteria Eleuzyjskie
mistycyzm
mistycyzm Russella
mistycyzm Wittgensteina
misunderstanding other cultures
mit
mit o Heraklesie na rozstajnych drogach
mit polityczny
Międzyosobowy poziomu wyjaśniania
miłość
mobile robots
modalności zmysłowe
model
modelowanie generatywne
modernization
Monizm
Moore
moral evil
Moral exceptionalism
Moral luck
Moral Responsibility
moralizm
moralna podatność
moralne atrybuty
moralne przywództwo
moralność
moralność a wiara
Moses Mendelsohn
motywacje
mouseion
możliwość fizyczna
możliwy świat
music
muzyczność
muzyka
muzyka relacyjna
muzykowanie
myth
myślenie metaforyczne
myślenie o śmierci
myślenie w prawie
mądrość
N
N. Luhmann
nadczłowiek
nadużycia religijne
nadzieja
nadzwyczajna forma rytu rzymskiego
naiwne teorie
naiwny spirytualizm
nakazy myślenia
narracja filmowa
narracja prawna
narracje
Narracyjna koncepcja sensu życia
narzędzia poznawcze
narzędzia psychiczne
naród
nastawienia sądzeniowe
natura
natura Boga
natura buddy
natura ludzka
natura projektanta
natural deduction
natural numbers
naturalism
naturalizm
naturalizm filozoficzny
Naturalizm metodologiczny
nauczanie
nauczanie filozofia
nauczanie filozofii
nauczyciel
nauka
nauka normalna
nauki historyczno-przyrodnicze
nauki interdyscyplinarne
naukowy obraz świata
Nawrócenie religijne
Nawyk
necessity
negatywność
neokantyzm
neoliberalizm
neoplatonizm
Neopragmatyzm
neoszamanizm
neural networks
neuroaesthetics
neuroestetyka
neurogeneza
neurorozwój
Newman J.H
NFTs
Nicolas Malebranche
Nie-ewangeliczny model człowieka
niebinarne pojęcie płci
nieetyczne zachowania proorganizacyjne
nieludzkie
Niemcy
niemoralność
nieobecności Boga w Auschwitz
nieokreśloność
nieokreśloność ontyczna
nieomylność
niereligijność
nierozerwalność małżeństwa
nierzeczywiste okresy warunkowe
Nierzeczywiste okresy warunkowe z niemożliwym poprzednikiem
nierzeczywistość
nieskończoność
niesprawiedliwość epistemiczna
nietolerancja pozytywna i negatywna
Nietzsche
nieuwarunkowanie
niewspółmierność
niewysławialność
niezależność
niezdeterminowanie
nieśmiertelność
nieśmiertelność człowieka
nieśmiertelność duszy
nieświadomość
nihilizm
nominalizm
nomos
non sequitur
non-Buddhists
non-observational knowledge
nonfaktualizm
Nonsense
noosfera
norma
norma prawna
normalisation
normative inferentialism
normativity of meaning
normatywność
normy
Norwegia
noun phrase
nowe technologie
nowoczesność
Nozick
O
O duszy i zmartwychwstaniu
Obecność
obiektowa interpretacja
Object
objectivity
obliczeniowa neuronauka
obowiązek wyborczy
obowiązki
obraz
obraz filmowy
obraz świata
obywatelskie współistnienie
ocena
ocena moralna
ochrona przyrody
ockhamizm
oczywistość
odejście od wzrostu
odniesienie semantyczne zdania
odpowiedzialność
odpowiedzialność karna
odpowiedzialność społeczna
odróżnienie
odstraszanie nuklearne
OIC
ojcowie pustyni
okres warunkowy
okresy warunkowe
Olga Tokarczuk
ontogeneza
ontologia
ontologia elementarna
ontologia fizyki
ontologia formalna
ontologia fotografii
ontologia Hartmanna
ontologia prawa
ontologia SI
ontologia sytuacji
ontologia sztucznej inteligencji
ontologia topologiczna
ontologiczny mindset
ontology
Open Question Argument
operacjonizm
operator niesprzeczności
opiekun
opiniowanie etyczne
orfizm
organicyzm
organizm
orzeczenia przepowiedni
osoba
osoba jako relacja
osoba ludzka
osobliwe
osobliwość
osobliwość gatunkowa człowieka
osobowość prawna bytów przyrodniczych
osąd
Ought Implies Can
oświecenie
Oświecenie angielskie
P
P. Natorp
P. Shorey
P. Włodkowic
PALIKOT
Palingeniusz
pamięć
pandemia
pansomatyzm
paradoks
Paradoks Newcomb
paradoksy odstraszania
paradox
paradygmat
paradygmat interpretacyjny
paradygmat techniki
parallel postulate
parezja
Parfit
Parmenides
parrezja
partycypacja
partykularność
paternalizm
path dependence
path to spiritual development
patriarchat
patriotyzm
Paul Feyerabend
Paul Preciado
Paul Ricoeur
paweł
Paweł Hulka-Laskowski
państwo
państwo prawa
Państwo" Platona
PCCP
Peacocke
pedagogika
penitencjarystyka
pentekostalizacja
percepcja
percepcja dzieła sztuki
percepcja sztuki
percepcja umysłu i duszy
perception
perception systems
Performance
Performans
performatyka
Performatywność
personalizm
perspektywy edukacji moralnej
Persuasive definition
Peter Singer
Peter Strawson
petitio principii
Phenomenology
Philosophical fallacy
philosophical schools
Philosophy
philosophy for children
philosophy in the time of the plaque
Philosophy of AI
Philosophy of Culture
philosophy of management
philosophy of mathematics
philosophy of psychiatry
Philosophy of technology
philosophy of time
phyi rol pa (“outsiders”)
Picht
Pierre Duhem
pierwotne chrześcijaństwo
pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego
Pietraszko
Piotr Kantor
pitagorejczycy
piękno
Piękno funkcjonalne
plakat
plan równości płci
planning
plastyczność
Plato
Platon
platonizm
plattformizacja
pluralizm
pluralizm prawny
pluriversum
pochodzenie życia
początki filozofii
podejmowanie decyzji
podmiot
podmiot moralny
podmiot usytuowany
podmiotowość
podmiotowość prawna
podmiotu ucieleśniony
podręcznik do propedeutyki filozofii
podstawa programowa
podstawaprogramowa
podstawowe dobra
podstawowe zdolności
podstawy programowe
podziały binarne
pojęcia deskryptywne
pojęcia normatywnie nacechowane
pojęcia normatywnie neutralne
pojęcie 'pojęcia'
pojęcie godności
pojęcie kobiety
pojęcie konstytucji
pojęciowanie
pokusa
pokój
Polish School of Mathematics
political epistemology
political imaginarium
political myth
political polarisation
Political Sciences
politics as promoting peace
polityczność
polityka
Polska
polski egzystencjalizm
Polski Zjazd Filozoficzny
poprawność wnioskowania
populizm
popędy
positional logic
Possibilia
Possible worlds
post-prawda
post-płeć
postawy religijne
posthumanizm
postklasyczne koncepcje poznania
postliberalna tożsamość
Postmodernizm
postnatura
postprawda
postsekularyzm
postęp
potencjalność
potoczna antropologia
potoczne pojęcie wiedzy
Potoczny obraz świata
potrzeba
POW captivity (niewola jeniecka)
powinności
powinność
powojenne pokolenie filozofii lubelskiej w UMCS
powszechna zgoda
poznanie
poznanie i technika
Poznanie usytuowane
poznawalność przeszłości
poznawcza funkcja znaku
pra-byt
Practical knowledge
Practical rationality
Practical reason
practical reasoning
Practice
Pragmatyka kognitywna
pragmatyzm
pragnienie
prakseologia
prakseologia nauki
Praktycystyczna Teoria Prawa
praktyka
praktyka matematyczna
praktyka prawna
praktyki społeczne
pramāṇa
prawa człowieka
prawa podmiotowe
prawda
prawda niehierarchiczna
prawda subiektywna
prawdopodobieństwo
prawdopodobieństwo okresu warunkowego
prawdopodobieństwo okresów warunkowych
prawdziwościowe "gluty
prawna nierozerwalność małżeństwa
prawo
prawo dobrego sąsiedztwa
prawo jako narzędzie estetyzacji
Prawo ludów
prawo prywatne
prawo publiczne
prawo spadku swobodnego
prawo tworzenia
praworządność
praxis
predestynacja
predicates of personal taste
predictive processing
predykacja
Preferencje
presokratycy
Pretense
prewidyzm
prezentyzm
Prinicple of equal consideration of the interests / Zasada równego rozważania interesów
problem czasu
problem Gettiera
problem progu
problemy potworne
Process
procesy poznawcze
Products
prognostyka
prognozy klimatyczne
Proof theory
propaganda
propositional
propozycja programu nauczania logiki i filozofii dla liceum (30 lekcji)
prostota
prostota teorii etycznych
przed-sądy
przedmiot
przedmiot złożony
przedmioty fizyczne
przejmowanie się
Przejrzystość
przekonania
przekonania bayesowskie
przekonania metafizyczne
przekonania religijne
przekonanie
przekład
przekład tekstu filozoficznego
przemoc
przemoc duchowa
przetwarzanie predykcyjne
Przyczynowe domknięcie
przyczynowość
Przyczynowość nadnaturalna
przygoda
przygodność historyczna
przyimek
przypadek i konieczność
przyroda
przyszłość
przywodztwo autentyczne
Pseudo-Dionysius
psychiatria
psychologia
psychology
psychomanipulacja
Ptolemaios
public justification
punkt Omega
punkt widzenia twórcy
pustka
pytanie o istnienie
późny antyk
płaszczyzna
Płeć
Q
qualia
quasi-empiryzm
R
racje do działania
Racjonalizm
racjonalność
racjonalność decyzji
racjonalność praktyczna
racjonalny mistycyzm
racjonowanie
radykalizm wspólnotowy
radykalna nowość
rana
rationalism
rationality
Realism
realizm
realizm bezpośredni
Realizm kapitalistyczny
realizm naiwny
realizm naukowy
realizm radykalny
realizm spekulatywny
reason-giving
reasoning
reasons-responsiveness
recepcja filozofii greckiej
recepcja filozofii zachodniej w Polsce
Rechtsstaat
redukcja fenomenologiczna
redukcja metafizyki
redukcja transcendentalna
Reference
refleksja
reforma oświaty
regionalizacja
Regulacja i kontrola
regulacja własności
reguła konstytutywna
Reguła podstawiania z apostrofem
reguły
Reid
Reinach
reinterpretacja
reizm
rekapitulacja
relacja człowieka i techniki
relacja ekspresji
relacja kontrfaktycznej zależności
relacja lekarz-pacjent
relacje międzykulturowe
religia
religia dionizyjska
religia ewolucyjna
religijność
religion and philosophy
Religious Beliefs
ren (仁 rén)
renesans
reorganizacja percepcji
replicability
reprezentacja
reproducibility
Research in the philosophy of law
responsybilizm
retrakcja publikacji
Retributivism
retrospekcja indyferencji
retrybutywizm
rewolucja
rewolucja 1905
rewolucja cyfrowa
Rewolucja pojeeciowa
rhetoric
Rhizome
Richard Wright
Ricoeur
right libertarianism
rigs pa (རིགས་པ་)
Risk
Robert Brandom
Robert Burton
Robert Courson
Robert Grosseteste
roboetyka
robotic systems
roboty społeczne
rola kobiety
role genderowe
Roman Ingarden
romanticism
romantyzm
Romantyzm polski
Rorty
Rosi Braidotti
rozczarowanie
rozdarcie
rozgałęziona linia czasu
rozproszenie
Rozszerzona mereologia
rozum
rozum praktyczny
rozumienie
rozumowania
rozumowania normatywne
rozumowanie praktyczne
rozwiązanie sceptyczne
rozwój
rozwój społeczny i gospodarczy
ruch transcendentalny
Rudolf Carnap
Russian war in Ukraine
rynek
rytuał
ryzyko
Rzeczpospolita Obojga Narodów
rzeczy
rzeczywistość
rzeczywistość wirtualna
rzeźba
rządy prawa
równość ekonomiczna
równość społeczna
S
S. I. Witkiewic
S. Kierkegaard
S.Lesniewski
sacred geometry
sakramenty
Salomon Maimon
samodoskonalenie
samooszustwo
samorealizacja
samowiedza
samowychowanie
santati
santāna
saptaryszi
Sartre
sceptycyzm
sceptycyzm klimatyczny
Scheler
Schellenberg
Schelling
schemat komunikacji
School of Names (mingjia)
Scott rank
sedymentacja
seks
seksualność
Self-awareness
Semantic Externalism
semantyczna analiza prawa
semantyka minimalna
semantyka norm
semantyka terminów psychopatologicznych
semi-Euclidean plane
semiotyka
semiotyka kognitywna
Sen
sens
Sens istnienia
sens życia
serce
shared reasoning
SI
Siatka pojęciowa
Side-effect
siedmiu mędrców
Siemion Frank
sieć
sila
Simondon
simplicity
Singularity
skuteczne działanie
smak
sociability
social cognition
social epistemology
social imaginarium
Social Networks
social objects
Social Ontology
social robots
social utopia
socjologia fenomenologiczna
Socjologia Mon Amour
socjologia wiedzy
Sokrates
Soteryzm
sound
space-time
speaker-meaning
Speech Acts
speech unit
spojrzenie
spory filozoficzno-prawne
społeczeństwo
Społeczeństwo 5.0
społeczeństwo demokratyczne
społeczeństwo obywatelskie
społeczna polaryzacja
społeczne mechanizmy formowania się umysłu i zdolności poznawczych
sprawcy młodociani
sprawczość
sprawiedliwość
sprawiedliwość globalna
sprawiedliwość proceduralna
sprawiedliwość społeczna
sprzeczność deiktyczna
sprzeczność logiczna
spójnik identyczności
stability
stadia egzystencji
stalinizm
stan ogólny
Stanisław Leśniewski
Stanisław ze Skarbimierza
stanowiska antropologiczne
status bytowy osoby
status dzieła sztuki
status moralny robotów
statystyka
Stefan Langton
Stein
stereotypy
Stiegler
Stoicyzm
strach
straty wojenne
Structural requirements
structuralism
strukturalne teorie sądów
studenci
studia filozoficzne
studia międzykulturowe
Studia nad nauką i techniką
Studia nad Nauką i Technologią
Subject
substytucja sensoryczna
sumienie
Superweniencja
suwerenność
symetrie
symmetry
symptom
symulacja
syncretism
syndereza
Synezjusz z Cyreny
syntax of metalogic
synteza
Synthetic philosophy
System
system IT
system oceniania
system poznawczy
system społeczny
system tablicowy
system techniki
sytuacja
sytuacja graniczna
sytuacyjna wykładnia prawa
szacunek
szamanizm
szczególna teoria względności
Szestow
szkoła
Szkoła Lwowsko - Warszawska
Szkoła Lwowsko- Warszawska
Szkoła Lwowsko-Warszawska
szkoła średnia
szkołapodstawowa
szowinizm gatunkowy
sztuczna inteligencja
sztuczność
sztuka
sztuka argumentacji
sztuka niereprezentacyjna
sztuka olfaktoryczna
sztuka VR
sztuka w relacji z nauką
szyfry
Sāṃkhya
sąd
sąd estetyczny
sąd logiczny
sądy
sędziowie społeczni
słaba wola
T
Tadeusz Kotarbiński
Tadeusz Zieliński
Tales
technika
techno-optymizm
technologie poznawcze
technonauka
technorealizm
Teilhard de Chardin
teizm
tekst
teksty filozoficzne
teleosemantyka
Temporal axiology
temporalizm
temporarily extended agency
teodycea
Teofrastos
teologia
teologia ekonomiczna
teologia polityczna
teologia reformowana
teologia średniowieczna
teoria aktów mowy
teoria atrybucji
teoria decyzji
teoria dowodu
teoria dramatu
teoria działania
teoria feministyczna
teoria idei
teoria informacji
teoria inteligentnego projektu
teoria kategorii
teoria krytyczna
teoria kwantowa
teoria odniesienia
teoria orzekania
teoria perspektywy
teoria prawa
teoria prawdy Tarskiego
teoria sztuki
teoria wiedzy
teoria względności
teoria względu
teorie mediacyjne
teorie spiskowe
teoriomnogościowe podejście do dowodów tablicowych
teozofia
terapia
terapia cynicka
teraźniejszość
test Turinga
teza o subtelnym zestrojeniu
the Central Capabilities Approach (Koncepcja podstawowych zdolności) Marthy Nussbaum
the concept of philosophy
the Easy Approach
The Principle of the Rule of Law
theology
theories of meaning
theory of cognition endowed with a form (sākāra-vāda)
theory of formless cognition (nirākāra-vāda)
Theory of Modernity
Theory of State
theory of thinking
thick" concepts
thin" concepts
Thomas Gallus
Thomas S. Kuhn
Toby Ord
tolerancja
Tolerancja religijna
Tomasz z Akwinu
tomizm
topologia percepcji
Totalitarianism
tożsamość
tożsamość osobnicza
tożsamość osobowa
tradycja
tragedia
tragizm
traktat
transcendencja
transcendentalia
transcendentalizm
transcendentalna sztuka
transcendentalny okres warunkowy
transdyscyplinarność
transformacja cyfrowa
transformacyjna rola znaku
transhumanism
transhumanizm
transimmanencja
translacja
transmattering
Transmisja
tren
treść zdania
trolley problem
Truth
trwanie
trygramy (bagua)
trzy fale w Platońskim "Państwie
tu quoque
Tuchańska
Turing test
Tutoring
tutoring edukacyjny
Twardowski
twarz
twelfth-century Tibet
Tworzenie
twórca
twórczość
typ poznania
typikalna koncepcja procesu społecznego
typy czynników rozwojowych
typy interdyscyplinarności
tīrthika
tłumaczenie literackie
U
ubóstwo afektywne
ubóstwo symboliczne
ucieleśnienie rozszerzone
uciszanie
uciszanie illokucyjne
uczenie
uczenie maszynowe
uczenie się ze wzmacnianiem
Uczta
uczucia
ujednoznacznienie
ujęcie interdyscyplinarne
Ukhu Pacha
układy dynamiczne
umiar
umiarkowany konstruktywizm społeczno-kulturowy
umiejętności moralne
umiejętność
Umowa społeczna
umysł a maszyna
umysł rozszerzony
umysł ucieleśniony
Underdetermination
underdetermination challenge
understanding
Unia Europejska
Unia polsko-litewska
unikatowość
universality
Universality of mathematics
uniwersalizm
uniwersalne zasady kompozycji
uniwersalność
uniwersytet
unproductive exchange
uobecnianie indyferencji
upadek
Upaniszady
uprawdziwiacze
uprawdziwianie
uprzedzenia
usługa
utopia
utylitaryzm
utylitaryzm preferencji
uwaga
uważność
uzasadnianie
uzasadnienie przekonań religijnych
uznanie
użycie
Użytkownik jako projektant
V
Variation
Vedānta
virtual digitalism
virtual reality
W
W. Lutosławski
W. Tatarkiewicz
W.S. Sellars
walczący
walidacja efektów uczenia się
waloryzacja światopoglądowa
Walter Dean
Wanda Dynowska Umadevi
Wang Tong
Warburg Bibliothek
warsztaty z dociekań filozoficznych
wartości
wartości "ostateczne" (ponadtechniczno-użytkowe)
wartości "życiowe
wartości bezwzględne
wartości epistemiczne
Wartości moralne
wartości muzyczne
wartość
wartość absolutna
warunkowanie
wcielenie
wczesna filozofia analityczna
wczucie
Western civilization
Westernness
wezwanie
what is said
Whitehead
wiara
wiara fundamentalna
wiara religijna
wieczny powrót
wiedza
wiedza konieczna
wiedza naukowa
wiedza praktyczna
wiedza rdzenna
wiedza rozszerzona
wielkości nieskończenie małe
wieloznaczność
Wilfrid Sellars
Wilhelm Windelband
wilki
Willard Van Orman Quine
William James
William MacAskill
William Mann
wina
wina egzystencjalna
Wincenty Lutosławski
wirtualna rzeczywistość
wirtualne doświadczenie
Wittgenstein
WODZINSKI
Wojciech Gasparski
wojna
wojna sprawiedliwa
Wojtyła
wola
Wolicjonalność przekonań
Wolicjonalność wiary
wolna wola
wolność
wolny rynek
woluntaryzm przekonaniowy
word
work on myth
World views
Worringer
wrażliwość poindyferencjalna
wrongful intentions principle
Wróblewski
Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI)
wspólnota
wspólnota dociekająca
wspólnotowość
współczesna sztuka
wychowanie
wychowanie moralne
wyjaśnianie
wykluczenie technologiczne
wykształcenie ogólne
wyobraźnia
wyobraźnia odtwórcza
wyobraźnia twórcza
wyobrażenie
wypowiedzi ocenne
wypowiedź
wyrocznia
wyrzeczenie
wystawiennictwo
wytwarzanie
wyzwolenia
wyzwolenie
wzajemność
wzniosłootępiałość
wzrost
wątpienie
Władysław Strzemiński
Władysław Tatarkiewicz
Władysław Witwicki
władza
władza filozofów
własność
własność prywatna
X
xr
Y
Yudkowski
Yuktidīpikā
Z
zabieg perswazyjny
zachowanie zwierząt
zaimek „ja”
zakład Pascala
zależność
zapachy
zarządzanie środowiskiem naturalnym
zasada braku wpływu na przeszłość
zasada domknięcia
zasada domknięcia dla wiedzy
zasada faktyczności
Zasada indukcji matematycznej
Zasada najmniejszej liczby
zasada niesprzeczności
zasada ograniczonego zaufania
zasada strategii minimalnej zmiany
Zasady AI z Asilomar
Zasady Sprawiedliwości
zasady współżycia społecznego
zasięg kwantyfikatora
zaufanie
zawieszenie sądu
Zbawienie
zbiory liczbowe
zdolność do odpowiedzi
zdrowy rozsądek
zdziczanie
zetetycyzm
zewnętrze
zgoda
zjawiska kultury
zmiana klimatyczna
zmiana naukowa
zmiany społeczne
znaczenie
znajomość
znak
znak osobowy
Zodiak życia
zrównoważony rozwój
zręczne środki
zwierzę domowe
zwierzęta
zwierzęta pozaludzkie
zwrot aksjologiczny
zwrot obrazowy
zwrot performatywny
zwrot relacjonalny
zwrot spekulatywny
zło
złożenie idei
Złożoność semantyczna
«
«szaleństwo» Krzyża
ā
ālaya-vijñāna
ć
ćwiczenia duchowe
Ł
Łukasiewicz
ł
łacina średniowieczna
łączenie treści logicznych i filozoficznych
Ś
Śabara
Św. Augustyn
Św. Tomasz z Akwinu
Śāntideva
ś
śabda
ścisłość
śmierć
średniowieczne komentarze biblijne
środowisko roślin
śunjata
św. Grzegorz z Nyssy
świadoma zgoda
świadome doświadczenie
świadomość
świadomość estetyczna
świadomość moralna
świadomy dostęp
świat
świat czysto intencjonalny
świat jednostki
świat realny
świat wirtualny
świeckość
ź
źródła
źródło
źródłowość
ż
żałoba
życie "jak gdyby
Λ
ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ
„dividual person”