ICHTML 2020: THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF LEARNING
Hanna Tsvietkova
Affiliation: National Pedagogical Dragomanov University
Pages in this Program
Program
Program for Thursday, October 15th
Slides
Bio

 Цвєткова Ганна Георгіївна - завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості

Закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут (1992 рік).

Трудова діяльність

Науково-педагогічний стаж 24 роки. У вищих навчальних закладах (16 років – з 2000 року до т/ч).

Наукова робота, наукові ступені, вчене звання

Автор понад 100 робіт, у тому числі – монографія, 2 навчальних посібника.

2001 рік – захист кандидатської дисертації

2005 рік – отримано вчене звання доцента.

2015 рік – захист докторської дисертації.

Підготовлено 4-х кандидатів педагогічних наук.

Нагороджена почесними грамотами НАПН України, Міністерства освіти і науки України.

Член редакційної колегії наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України:

Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. В. Сипченка.

Професіоналізм педагога : зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. С. Омельченко.

Розробила авторські навчальні курси «Методика викладання фахових дисциплін», «Методи і методологія науково-педагогічних досліджень», «Духовність та етика викладача ВНЗ», «Основи наукових досліджень», «Теорія та методика навчання та виховання учнів початкової школи».