ICHTML 2020: THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF LEARNING
Ellina Panasenko
Affiliation: Donbass State Pedagogical University
Pages in this Program
Program
Program for Thursday, October 15th
Slides
Bio

Панасенко Елліна Анатоліївна - завідувач кафедри практичної психології, доктор педагогічних наук, професор

У 1996 р. з відзнакою закінчила педагогічний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту. В університеті працює з 2000 р. У 2001 р. у Луганському державному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних за темою «Ідеал учителя у вітчизняній педагогічній журналістиці другої половини ХІХ – початку ХХ ст.». У 2014 р. у Державному закладі «Луганський національний університеті імені Тараса Шевченка» захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за темою «Експеримент у науково-педагогічних дослідженнях в Україні (1943–1991 рр.)».

Нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України. Член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти. Очолює наукову школу «Соціально-психологічні феномени в освіті: минуле та сучасність». Під керівництвом Е.А. Панасенко захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Здійснює керівництво аспірантами та докторантами. Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць.

У 2016 році пройшла науково-педагогічне стажування та отримала сертифікат Університету Данубіус (м. Сладковічево, Словацька республіка) (Danubius University, Sládkovičovo, Slovak Republic). У 2018 році пройшла науково-педагогічне стажування та отримала сертифікат Вищої школи бізнесу – Національного університету Луїса (Новий Сонч, Польща) (Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz, Poland).

Е.А. Панасенко – член двох спеціалізованих вчених рад у Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет».

Е.А. Панасенко – член експертної ради Міністерства освіти і науки України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок.

Е.А. Панасенко – член редакційних колегій трьох фахових видань України: «Гуманізація навчально-виховного процесу» (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»), «Професіоналізм педагога: теоретичні та методичні аспекти» (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»), «Наукова скарбниця освіти Донеччини» (Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти).

Життєве кредо: Плекати вогонь творчості і пам’ятати: ніколи ніщо не дається без праці. Semper tiro! (Завжди учень!).

Сфера наукових інтересів: теорія та практика психолого-педагогічного експерименту; сучасні проблеми практичної психології, організація та функціонування психологічної служби в закладах освіти, інноваційні освітні технології викладання психологічних дисциплін у закладах вищої освіти в Україні.