ICHTML 2020: THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF LEARNING
Olena Aleinikova
Affiliation: SHEI " University of Educational Management"
Pages in this Program
Program
Program for Thursday, October 15th
Bio

ДОСВІД РОБОТИ

 

 

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, м. Київ

 

грудень 2015 — по теперішній час 

Директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

 

червень 2015 — грудень 2015

Т.в.о.директора Інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

 

серпень 2014 —  грудень 2015

Завідувач кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін  Інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

 

 

Національний університет водного господарства та природокористування, м Рівне

 

вересень 2013 —  липень 2014

Завідувач кафедри економічної теорії Навчально-наукового Інституту економіки, менеджменту та права Національного університету водного господарствата природокористування 

Заступник Голови спеціалізованої вченої ради Д 47.104.04  із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальність 25.00.02 — механізми державного управління

 

 

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

вересень 2011 — серпень 2013

Завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та галузевого менеджменту, професор Інституту управління Класичного приватного університету

 

вересень 2008 —  вересень 2011

Завідувач кафедри інвестиційного та аграрного менеджменту Інституту управління Класичного приватного університету

 

 

Галузь знань 0306 Менеджмент і адміністрування

Напрям підготовки 030601 - Менеджмент 

Спеціальність 8.0306104, 7.03060104 — Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Спеціальність 8.0306101, 7.03060104 - Менеджмент організацій і адміністрування (Фінансова діяльність), (спеціалізація „Менеджмент організації інвестиційної діяльності”)

Спеціальність 7.03060101 - Менеджмент організацій і адміністрування (Сільське господарство), (спеціалізація „Аграрний менеджмент”)

 

Гуманітарний університет „ЗІДМУ”

листопад 2004 —  вересень 2008

Доцент кафедри економічної теорії, засґтупник завідувача кафедри 

 

вересень 2003 —   листопад 2004

Старший викладач  кафедри економічної теорії, засґтупник завідувача кафедри 

 

січень 2003 — вересень 2003

Ввикладач-стажист  кафедри економічної теорії 

 

 

Запорізький електротехнічний технікум-коледж

вересень 2000 — січень 2003

Викладач економічних дисциплін першої категорії 

 

 

Запорізький державний технічний університет

вересень 1997 — лютий 1999

Аспірантка з відривом від виробництва

 

січень 1996 — липень 1997

Асистент кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок

 

листопад 1991 — січень 1996

Аспірантка з відривом від виробництва

 

 

ОСВІТА

 

Класичний приватний університет

 

листопад 2009 — листопад 2011

Докторантура зі спеціальності 25.00.02-механізми державного управління

 

вересень 2009 —  грудень 2010

Бізнес-адміністрування, диплом магістра з відзнакою

 

 

 

 

Гуманітарний університет „ЗІДМУ”

 

вересень 2003 — червень 2004

Педагогіка вищої школи , диплом магістра з відзнакою

 

 

Запорізький технічний університет

 

вересень 1999 — червень 2000

Фінанси, диплом  з відзнакою

 

 

Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я.Чубаря

 

вересень 1986 — червень 1991

Електропривод та автоматизація промислових установок, диплом  з відзнакою

 

 

ДИПЛОМИ

15 грудня 2015 року

Вчене звання: професор кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін

 

25 січня 2013 року

Науковий ступінь: доктор наук з державного управління 25.00.02 — механізми державного управління (Спеціалізована вчена рада Чорноморського  державного університету ім. Петра Могили)

 

18 квітня 2008 року

Вчене звання: Доцент кафедри економічної теорії

 

 

28 березня 2006 року

Doctor of Philosophy, Ph.D (economic theory)

 

 

10 листопада 2004 року

Науковий ступінь: кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.01-економічна теорія (Спеціалізована вчена рада Дніпропетровського державного аграрного університету)

 

 

— Certificate of Achievement “For successfully complete Intensive English Acquisition Course by American teachers from Educational Services International”

 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 

Грудень 2013 — червень 2014 року Національний педагогічний університет ім.М.П. Драгоманова, ІППК, спеціальність — економічна теорія 

(144 години)

 

ТЕМА КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ:

 

«Економічна політика інноваційного розвитку держави в ринкових умовах»

 

ТЕМА ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ: 

 

«Державне регулювання продовольчого забезпечення населення в системі розвитку аграрного сектору України»

 

ПУБЛІКАЦІЇ

 

Біля 150 наукових публікацій з яких: 

2 статті у наукометричній базі Scopus.

Одна одноосібна монографія;

Пять колективних монографії;

Навчальний посібник з економічної теорії з грифом МОН України, м. Київ;

Навчальний посібник з мікро-макроекономіки, м. Сімферополь;

Навчальний посібник з інноваційного та інвестиційного менеджменту (ел.), м.Київ;

Навчальний підручник з державного та регіонального управління;, м.Київ;

70 статей у наукових фахових виданнях;

29 навчально-методичних розробок.

 

Дійсний член - академік міжнародної академії політичного менеджменту, травень 2016 року,  # 18, м. Тбілісі, Республіка Грузія

Академік Академії економічних наук України, травень 2018, # 1017, м.Київ, Україна

 

 

 

ІНШЕ

Заміжня, маю двох дітей віком 26 та 14 років.