ICHTML 2020: THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF LEARNING
Natalya Tokareva
Affiliation: KDPU
Pages in this Program
Program
Program for Friday, October 16th
Slides
Bio

Токарева Наталя Миколаївна, доктор психологічних наук, доцент. У 1990 році закінчила з відзнакою філологічний факультет Криворізького державного педагогічного інституту. Працювала вчителем російської мови та літератури у ЗОСШ №87 (м.Кривий Ріг). У 1992 року прийнята на посаду асистента кафедри російської мови КДПІ. Після закінчення аспірантури Інституту психології имені Г.С.Костюка АПН України і захисту кандидатської дисертації за спеціальністю 19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія працює на кафедрі психології (нині - загальної та вікової психології) КДПУ, пройшла шлях від старшого викладача, доцента до завідувача кафедри. У 2016 році захистила докторську дисертацію "Психологія комунікативного моделювання особистісних конструктів у підлітковому віці" за спеціальністю 19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія. Сфера інтересів науковця представлена проблемами когнітивного спектру психології, психолінгвістики, психології дорослішання.