ICHTML 2020: THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF LEARNING
PROGRAM FOR FRIDAY, OCTOBER 16TH: TALK VIEW
Days:
previous day
next day
all days

View: with abstractssession overview

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
09:00-09:20
Tetiana Kramarenko, Dmytro Bobyliev, Volodymyr Korolskyi
10:20-10:40
Maryna Baditsa, Nataliia Коlesnyk, Maryna Polkhovska
10:40-11:00
O. Kondratyeva, K. Vlasenko, I. Lovianova, V. Achkan, O. Rovenska
11:20-11:40
A. Konoval, T. Turcot, E. Sagoian, A. Sagoian, A. Solomenko
11:40-12:00
S. Semerikov, I. Teplytskyi, Y. Yechkalo, O. Markova, V. Soloviev, A. Kiv
11:40-12:00
Zhanna Koloiz, Yuliia Yelovska
12:40-13:00
N. Yaremenko, N. Kolomiets, N. Kharadzjan, T. Mishenina, I. Kohut
13:00-13:20
A. Lobanova, A. Kuzior, Y. Zoska, Y. Viznytsia, A. Kochmańska, O. Komarova
14:20-14:40
O. Lavrentieva, R. Horbatiuk, L. Skripnik, O. Kuchma, M. Pahuta, M. Karpova
14:40-15:00
Kateryna Vlasenko, Iryna Lovianova, Olena Chumak, Irina Sitak, Vitaliy Achkan
15:20-15:40
Tetiana Kramarenko, Katerina Bondar, Olena Shestopalova
17:00-17:20
I. Kholoshyn, T. Nazarenko, O. Bondarenko, O. Hanchuk, I. Varfolomyeyeva
17:20-17:40
P. Pihulevskyi, L. Anisimova, O. Kalinichenko, N. Panteleeva, O. Hanchuk
15:00-15:20
Andrii Bielinskyi, Serhiy Semerikov, Olexander Serdyuk, Vladimir Soloviev
15:20-15:40
V.S. Kuznetsov, M.V. Moiseienko, N. Moiseienko, B.A. Rostalny
15:40-16:00
Liliia Fadieieva, Iryna Makarenko, Pavlo Merzlykin
16:40-17:00
P. Zahorodko, S. Semerikov, V. Soloviev, A. Striuk, M. Striuk, H. Shalatska