12PZF: 12 POLSKI ZJAZD FILOZOFICZNY
Adam Świeżyński
Affiliation: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Web page: https://sites.google.com/view/adamswiezynski/
Pages in this Program
Program
Program for Thursday, September 14th
Program for Tuesday, September 12th
Slides