12PZF: 12 POLSKI ZJAZD FILOZOFICZNY
Mateusz Kucz
Affiliation: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Web page: http://wsns.aps.edu.pl/instytut-filozofii-i-socjologii/sylwetki-naukowe/kucz-mateusz/
Pages in this Program
Program
Program for Thursday, September 14th
Program for Wednesday, September 13th