12PZF: 12 POLSKI ZJAZD FILOZOFICZNY
Dominika Dzwonkowska
Affiliation: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pages in this Program
Program
Program for Thursday, September 14th
Program for Wednesday, September 13th