XENAKIS22: XENAKIS 22: CENTENARY INTERNATIONAL SYMPOSIUM
"Alkis Argyrdiadis" amphitheatre

University of Athens, Central Building, Panepistimiou 30, Athens 106 79

Sessions