NANOARCH 2019: 15TH IEEE / ACM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NANOSCALE ARCHITECTURES
PROGRAM FOR THURSDAY, JULY 18TH: TALK VIEW
Days:
previous day
next day
all days

View: with abstractssession overview

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
09:00-18:00 NANOARCH 2019 Registration
09:00-09:20
Yongliang Zhou, Menglin Han, Mingyue Liu, Hao Cai, Jun Yang, Bo Liu
09:40-10:00
Rashid Ali, You Wang, Zhengyi Hou, Haoyuan Ma, Youguang Zhang, Weisheng Zhao
10:00-10:20
Wang Kang, He Zhang, Weisheng Zhao
10:40-11:00 Coffee Break
11:40-12:00
Jianxun Yang, Leibo Liu, Shaojun Wei, Shouyi Yin, Jin Zhang
12:00-12:20
Hirtzlin, Penkovskyi, Klein, Locatelli, Vincent, Bocquet, Portal, Querlioz
12:40-14:00 Lunch
14:00-14:20
Yue Zhang, Jiang Nan, Guanda Wang, Xueying Zhang, Youguang Zhang, Weisheng Zhao
14:20-14:40
Xiaolong Ma, Geng Yuan, Sheng Lin, Zhengang Li, Hao Sun, Yanzhi Wang
14:40-15:00
Md Arif Iqbal, Naveen Kumar Macha, Bhavana Tejaswini Repalle, Mostafizur Rahman
15:00-15:20
K. Rallis, P. Dimitrakis, G.C. Sirakoulis, I. Karafyllidis, A. Rubio
15:20-15:40
P. Dimitrakis, P. Karakolis, P. Normand, G.C. Sirakoulis, I. Karafyllidis
15:40-16:00 Coffee Break
16:00-16:20
J. Wang, Y. Zhang, C. Lian, G. Wang, K. Zhang, X. Wu, Y. Zhang, W. Zhao
16:20-16:40
R. Carboni, E. Vernocchi, M. Siddik, J. Harms, A. Lyle, G. Sandhu, D. Ielmini
16:40-17:00
Mingyue Liu, Menglin Han, Lei Xie, Jun Yang, Lirida Naviner, Hao Cai
17:20-17:40
G. Wang, Y. Zhang, Z. Huang, J. Wang, K. Zhang, Z. Zhang, Y. Zhang, W. Zhao
19:30-22:00 Banquet-"Beer Night" BBQ