EDISO 2019: IV SIMPOSIO INTERNACIONAL EDISO: VOZES, SILêNCIOS E SILENCIAMENTOS NOS ESTUDOS DO DISCURSO
PROGRAM FOR WEDNESDAY, JUNE 5TH: TALK VIEW
Days:
previous day
next day
all days

View: with abstractssession overview

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
09:00-09:30 Recollida de documentación
09:30-10:00 Inauguración: Vicerreitor de Profesorado, Vicedecana da Facultade de Filoloxía, Presidenta de EDiSo e Vicepresidenta (C. local)
13:00-13:30
Maite Garcia-Ruiz, Ibon Manterola, Ane Ortega
12:00-12:30
Carlúcia Maria Silva, Renata Siviero Martins, Vanuzia Gonçalves Amaral
12:00-14:00
S. Fejzula, C. Fernández Ortega, I. Jiménez Cortiñas, C. Teasley Severino
15:30-17:00
Álvarez-Cáccamo, Block, Fernández Ferreiro, Keating, Nussbaum, Ribas
17:30-18:00
Nicola Bermingham, Luzia Oca González, Renée Depalma Úngaro
17:30-19:30 Influencia del giro dialógico en la Inclusión Educativa: el empoderamiento de grupos vulnerables.Coor. Henar Rodríguez Navarro e Grupo de inclusión educativa (Ministerio de Educación). Participan: Henar Rodríguez, Romina Paola Tavernelli, Jùlia Llompart
11:30-12:00 Pausa café
14:00-15:30 Pausa almorzo
17:00-17:30 Pausa café e charla solidaria