EDISO 2019: IV SIMPOSIO INTERNACIONAL EDISO: VOZES, SILêNCIOS E SILENCIAMENTOS NOS ESTUDOS DO DISCURSO
PROGRAM FOR WEDNESDAY, JUNE 5TH: SESSION VIEW
Days:
previous day
next day
all days

View: with abstractstalk overview

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
11:30-12:00 Pausa café
14:00-15:30 Pausa almorzo
17:00-17:30 Pausa café e charla solidaria