12PZF: 12 POLSKI ZJAZD FILOZOFICZNY
Jacek Poznański
Affiliation: Akademia Ignatianum w Krakowie
Pages in this Program
Program
Program for Tuesday, September 12th