12PZF: 12 POLSKI ZJAZD FILOZOFICZNY
Michał Latawiec
Affiliation: Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pages in this Program
Program
Program for Thursday, September 14th