12PZF: 12 POLSKI ZJAZD FILOZOFICZNY
Wojciech Grygiel
Affiliation: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Pages in this Program
Program
Program for Wednesday, September 13th