KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY
Irina Kozlovskaya
Affiliation: BSATU
Pages in this Program
Program
Program for Friday, May 21st
Slides