KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY
Nelly Maksymovych
Affiliation: Taras Shevchenko National University of Kyiv
Pages in this Program
Program
Program for Friday, May 21st
Slides