KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY
Igor Yeremeyev
Affiliation: Taurida National V.I. Vernadsky University
Pages in this Program
Program
Program for Friday, May 21st
Slides