KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY
Yuriy Polyezhayev
Affiliation: National University “Zaporizhzhia Polytechnic”
Pages in this Program
Program
Program for Friday, May 21st
Slides