KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY
Alyona Polova
Affiliation: Zaporizhzhia National University
Pages in this Program
Program
Program for Friday, May 21st
Slides