KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY
Dmytro Yermolenko
Affiliation: Poltava National Technical Yuriy Kondratyuk University
Pages in this Program
Program
Program for Friday, May 21st
Slides