KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY
Irina Dyrda
Affiliation: Kryvyi Rih State Pedagogical University
Pages in this Program
Program
Program for Tuesday, May 11th
Slides
Bio

Dyrda Iryna, PhD (Pedagogy), senior lecturer of English Philology Chair, Kryvyi Rih State Pedagogical University (54, Gagarin Av., Kryvyi Rih, 50086, Ukraine)