KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY
Svitlana Pochtovyuk
Affiliation: Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
Pages in this Program
Program
Program for Tuesday, May 11th
Slides
Bio

Svitlana Pochtoviuk, Mathematics and Computer Science Dept., Kremenchuk Mykhailo Ostrohradsky National University Kremenchuk, Ukraine