KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY
Олена Антонова
Affiliation: Житомирський державний університет імені Івана Франка
Pages in this Program
Program
Program for Wednesday, May 19th
Slides
Bio

Антонова Олена, доктор педагогічних наук, професор,завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка.

У 1988 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, отримавши вищу освіту за спеціальністю «Біологія і хімія» й кваліфікацію «Вчитель біології і хімії середньої школи». Тема кандидатської дисертації: «Формування у майбутніх учителів базових знань з педагогіки». Захист відбувся 08 листопада 2000 року у спеціалізований вченій раді Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти НАПН України. Тема докторської дисертації: «Теоретико-методологічні засади навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах». Захист відбувся 27 травня 2008 року у спеціалізований вченій раді Д 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України.

Наукові інтереси: формування професійної компетентності майбутнього вчителя, особливості навчання обдарованої молоді, креативність та її розвиток, проблеми здоров’язбереження, історія розвитку школи та педагогічної думки.