KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY
Nataliia Kovtun
Affiliation: Zhytomyr Ivan Franko State University
Pages in this Program
Program
Program for Thursday, May 13th
Slides