NHM-2017: 29. NORDISKE HISTORIKERMøDE
Kari Tove Elvbakken
Organization: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
Pages in this Program
Accepted Papers and Panels
Accepted Papers and Panels with Abstracts
Program
Program for Thursday, August 17th