ISAIR2021: THE 6TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS
PROGRAM FOR SUNDAY, AUGUST 22ND: TALK VIEW
Days:
previous day
next day
all days

View: with abstractssession overview

8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
09:00-10:00
Hongge Yao, Yuxing Tan, Chunqiu Xu, Jun Yu, Xiaojun Bai
09:00-10:00
Ruiyuan Lu, Jihua Zhu, Xueming Qian, Zhiqiang Tian, Yi Yue
13:00-15:00
Airi Taniguchi, Seiichi Serikawa, Yuhki Kitazono
13:00-15:00
J. Choong, H. Hakeem, Z. Chen, M. Brodie, N. Lawn, T. Drummond, P. Kwan, Z. Ge
13:00-15:00
Aadiv Shah, Hari Nair, Vedant Mittal, Alice Cheeran
13:00-15:00
Takuya Matsumoto, Hiroki Watanabe, Shenglin Mu, Seiji Nishifuji, Shota Nakashima
13:00-15:00
Xiwang Xie, Weidong Zhang, Xipeng Pan
13:00-15:00
Fanglin Li, Jie Yuan, Shuyi Feng, Hao Gao
13:00-15:00
Ce Li, Shuxing Xuan, Fenghua Liu, Hailei Wu, Weizhe Gao
13:00-15:00
Xin Jin, Fengyi Li, Xiaodong Li, Weihan Tian, Biao Wang, Li Chen, Xin Wang
13:00-15:00
Wenbo Guan, Shilin Wang, Xiongtao Ma, Yongfa Ling, Huirui Cao, Fan Yang
15:00-18:00
Shenglong Liu
Tao Zhao
Xuebin Qin, Chenchen Ji, Mei Wang
Qi Ge, Guangwei Gao, Wenze Shao, Liqian Wang, Fei Wu
Zikun Dong, Yaochen Li, Haochuan Hou, Ruihao Wang
Shiqing Tian, Zhe Chen, Jincan He
Zhou Fang
Xingyu Yan, Xiaofan Xiong, Xiufeng Cheng, Yujing Huang, Haitao Zhu, Fang Hu
Rengang Li, Yaqian Zhao, Xuelei Li, Ruyang Li, Chuang Zhang, Yunfeng Yin
Shuoying Zhang
Lihong Dong, Zi Zhuang, Xirong Wang, Tianwei Zheng
Ying Lu, Huibin Wang, Zhe Chen, Zheng Zhang
Yu Sun, Mei Wang, Yehui Xie, Yufei Bao
Zhen Wang, Xi Yan
Yufei Bao, Chi Liu, Mei Wang
S. Xu, J. Zhang, L. Bo, H. Li, H. Zhang, Z. Zhong, D. Yuan, X. Qin, Y. Xiao
Lihong Dong, Xirong Wang, Mei Wang, Rui Xu
Mengyi Zhang, Ying Zhou, Wenjun Zhu, Yang Yi, Dongmei Sun, Fei Yan
Jing Xiong, Guoying Liu, Shuanghao Chen, Yongge Liu, Mengting Liu
Jian Ren, Wenpeng Lu
Fei Wang, Yan Wang, Teng Li
You Zhou, Fan Yu
Qing Chen, Yu Zhou, Yong Wang, Maomao Zhu, Lei Guo, Changxu He
Yong Wang, Peng Tian, Yu Zhou, Mao Mao Zhu, Qing Chen, Chang Zhang
Deyang Sun, Hao Gao
Yu Zhou, Yong Wang, Qing Chen, Xue Hua Wu, Mao Mao Zhu, Chang Xu He
Xi Chen, Zaihong Zhou, Yunlan Li
Fang Hu, Xingyu Yan, Yin Zhang, Mingfang Huang, Xiaofan Xiong, Xiong Zhang
Baoliang Che, Xiaomeng Li, Yanxia Sun, Fei Yang, Peng Liu, Weigang Lu
Xiao-Xue Deng, Haoze Sun, Guoxia Xu, Yu-Feng Yu, Hao Wang
Haoyu Tang, Jihua Zhu, Lin Wang, Qinghai Zheng, Tianwei Zhang
Ruizhuo Gao, Zeqi Zhang, Zhenning Shi, Dan Xu, Weijuan Zhang, Dewei Zhu
Jianlong Zhang, Chishuai Liu, Bin Wang, Chen Chen, Jianhui He, Yang Zhou, Ji Li