ISAIR2021: THE 6TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS
PROGRAM FOR MONDAY, AUGUST 23RD: TALK VIEW
Days:
previous day
next day
all days

View: with abstractssession overview

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
09:00-12:00
Tao Zhao
Saihua Zhang, Yuewen Yan, Zhenxing Sun
Wenyu Hu, Xuefang Zhu, Zhenyu Guo, Yun Yi
Yang Zhang, Huiming Wang, Xuechuang Wang, Yue Feng
Chenyang Zheng, Xiangyu Si, Lei Sun, Zhang Chen, Linghao Yu, Zhiqiang Tian
Song Deng, Fulin Chen, Xia Dong
Li Lyu, Ya Zhang, Meng-Ya Chi, Fei Yang, Shu-Gang Zhang, Peng Liu, Wei-Gang Lu
Guoming Lu, Yaqiao Mu, Jianbin Gu, Franck Kouassi, Chenxi Lu, Aiguo Chen
Peilin Li, Guoxia Xu, Bin Li, Xiaodan Hu, Ran Shen, Lizhen Deng
Xiaohan Ma, Fengquan Zhang
Jingwen Zuo, Zhen Wang, Yang Zhang, Zhouquan Yan, Yali Zhao, Yuantao Chen
Xinya Yuan, Qingyuan Cai, Song Deng
Runlong Xia, Yali Zhao, Zhouquan Yan, Yuantao Chen
Xipeng Pan, Yinghua Lu, Rushi Lan, Zhenbing Liu, Zujun Qin, Zaiyi Liu
Yali Xu, Junli Zhao, Jinhua Li, Zhenkuan Pan, Zhihan Lv
Haoze Sun, Xiao-Xue Deng, Zhenya Wang, Yan Yan, Guoxia Xu, Yu-Feng Yu
Qianwen Wang, Quan Zhou, Yunchao Bao, Lingjun Kong, Xin Jin, Weihua Ou
Liling Tang, Fang Li, Rushi Lan, Xiaonan Luo
Qingsheng Li, Huihua Yang, Yunpeng Huang
Hong Jiang, Hualong Yang, Hongge Yao, Wei Zhang
Shuai Wu
Yingquan Wang, Dong Wang, Xia Geng, Hu Lu
Jiawei Zhang, Rushi Lan, Cheng Pang, Xiaonan Luo
Ning Lv, Chen Chen, Zenghui Zhang, Jiaxuan Deng, Tao Su, Shaohua Wan
Songze Lei, Baihua Dong, Yonggang Li, Wenjuan Zhang, Feng Xiao
Hu Huang, Benchang Zheng, Kai Cui, Dongdong Wang, Zhihao Wu, Jia Zhang
Yuecheng Yu, Daoyue Jing, Chang Liu, Yongqian Lu, Jinlong Shi
Shuangxun Ma, Zhichao Cui, Shasha Li
Yong Zhang, Weihua Ou, Yufeng Shi, Anzhi Wang
Haixia Xiong, Weihua Ou, Yufeng Shi, You Xinge, Anzhi Wang
Rui Guo, Jihua Zhu, Jinqian Chen
Wenhao Zhang, Chang Liu, Chunjuan Bo, Dong Wang
Zixu An, Limei Peng