ICTERI-2020: 16TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ICT IN RESEARCH, EDUCATION AND INDUSTRIAL APPLICATIONS
PROGRAM FOR FRIDAY, OCTOBER 9TH: TALK VIEW
Days:
previous day
next day
all days

View: with abstractssession overview

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
08:45-15:00 On-site Registration, Virtual Room Information, and Helpdesk
10:00-10:30
M. Mazorchuk, O. Kuzminska, L. Tramonte, F. Cartwright, T. Vakulenko
10:30-11:00
Liudmyla Kondratska, Ivan Tsidylo, Mykola Kurach
11:00-11:30
Nataliia Komleva, Vira Liubchenko, Svitlana Zinovatna
12:30-13:00
Kateryna Vlasenko, Olena Chumak, Dmytro Bobyliev, Iryna Lovianova, Iryna Sitak
15:00-15:30
Natalya Kushnir, Nataliia Osypova, Nataliia Valko, Liudmyla Kuzmich
15:30-16:00
Volodymyr Kukoba, Mariia Tepliuk, Tetiana Chebakova
16:00-16:30
V. Cherniavskyi, H. Popova, M. Sherman, S. Voloshynov, A. Yurzhenko
17:00-18:00
Mariia Astafieva, Dmytro Bodnenko, Oksana Lytvyn, Volodymyr Proshkin
O. Semenikhina, M. Drushlyak, A. Yurchenko, O. Udovychenko, D. Budyanskiy
Galyna Mygal, Valeriy Mygal, Andriy Chukhray, Olena Havrylenko
Mykola Stretovych
Nataliia Kravchenko, Hanna Alieksieieva, Larysa Horbatiuk, Dmytro Venetskyi