ICTERI-2019: THE 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ICT IN EDUCATION, RESEARCH, AND INDUSTRIAL APPLICATIONS
PROGRAM FOR THURSDAY, JUNE 13TH: TALK VIEW
Days:
previous day
next day
all days

View: with abstractssession overview

8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
08:00-08:30 Registration
08:30-08:45
V. Ermolayev, F. Mallet, V. Yakovyna, H.C. Mayr, M. Vinnik, A. Spivakovsky
09:30-10:00
Grygoriy Zholtkevych, Olena Muradyan, Kostiantyn Ohulchanskyi, Sofiia Shelest
10:00-10:30
V. Kosa, D. Chaves-Fraga, H. Dobrovolskiy, E. Fedorenko, V. Ermolayev
09:00-09:30
N. Kurilenko, S. Kuzmenkov, H. Sundenko, I. Slipukhina, S. Mieniailov
12:00-12:30
Marlen Ablyaev, Afife Abliakimova, Zarema Seidametova
14:00-14:30
Vitalii Babak, Svitlana Kovtun, Oleg Dekusha, Serhii Ivanov
14:30-15:00
Yaroslav Krainyk, Ievgen Sidenko, Oleksandr Kylymovych
15:00-15:30
Mykhailo Shuliak, Dmytro Klets, Yevhen Kalinin, Anton Kholodov
15:00-15:30
Olha Shchetynina, Hanna Alieksieieva, Nataliia Kravchenko, Larysa Horbatiuk
16:00-16:30
S. K. Chernov, S. D. Titov, L. S. Chernova, Kunanets N. E.
16:30-17:00
Kunanets, Oliinyk, Kobylynskyi, Rzheuskyi, Shunevich, Tomashevskyi
17:00-17:30
Olga Lozynska, Maksym Davydov, Volodymyr Pasichnyk, Nataliia Veretennikova
16:00-16:20
Galyna Kupalova, Nataliya Goncharenko
16:20-16:40
Olha Hniedkova, Tetiana Goncharenko, Irina Korobova, Nataliya Golovko
18:00
Vitaliy Omelyanenko, Olha Prokopenko, Olha Kudrina
18:00
Viktoriia Bortnikova, Igor Nevliudov, Iryna Botsman, Olena Chala
18:00
Iryna Zaretska, Grygorii Zholtkevych, Andrii Radchenko, Alexey Minayev
18:00
Volodymyr Shamonia, Olena Semenikhina, Marina Drushlyak, Serhii Lynnyk
18:00
Olga Pinchuk, Vitaliy Tkachenko, Oleksandr Burov
19:00-21:00 ICTERI 2019 Welcome Reception
10:30-11:00 Coffee Break
12:30-14:00 Lunch Break
15:30-16:00 Coffee Break
17:30-18:00 Coffee Break