ICTERI-2019: THE 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ICT IN EDUCATION, RESEARCH, AND INDUSTRIAL APPLICATIONS
PROGRAM FOR FRIDAY, JUNE 14TH: TALK VIEW
Days:
previous day
next day
all days

View: with abstractssession overview

8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
08:00-09:00 Registration
11:00-11:20
Ján Perháč, Zuzana Bilanová, Gabriela Havrilčáková
12:00-12:20
Andrii Kopp, Dmytro Orlovskyi
14:00-14:30
Volodymyr Eremenko, Artur Zaporozhets
15:00-15:20
A. Krysovatyy, O. Vasylchyshyn, O. Desyatnyuk, S. Galeshchuk
14:00-14:20
Pavlo Kushneryk, Yuriy Kondratenko, Ievgen Sidenko
14:40-15:00
Matej Madeja, Jaroslav Porubän
16:00-16:20
Anatoliy Doroshenko, Oleksii Beketov, Mykola Bondarenko, Olena Yatsenko
16:20-16:40
Alexander Lyaletski, Elena Glazunova, Bella Golub
16:40-17:00
Anatoliy Doroshenko, Oleksii Beketov
16:20-16:40
Yuliia Pomanysochka, Yuriy Kondratenko, Ievgen Sidenko
18:00
Ievgen Vagin, Olena Havrylenko, Juan Pablo Martínez Bastida, Andriy Chukhray
18:00
Nataliia Dotsenko, Dmytro Chumachenko, Igor Chumachenko
18:00
Denys Zolotukhin, Anatoly Sachenko, Volodymyr Kochan, Myroslav Komar
18:00
D. Haidachuk, O. Havrylenko, J.P. Martínez Bastida, A. Chukhray
18:00
Andrey Dashkevich, Darya Vorontsova, Sergii Rosokha
18:00
Liudmyla Bilousova, Liudmyla Gryzun, Valentyna Pikalova, Natalia Zhytienova
18:00
Irynа Martinkus, Heinrich C. Mayr, Kostiantyn Nagornyi, Mykola Tkachuk
18:00
M. Shovheniuk, B. Kovalskiy, N. Zanko, V. Semeniv, M. Semeniv
18:00
Yuliia Prokop, Elena Trofimenko, Nikolay Severin, Liudmila Bukata
19:00-21:00 ICTERI 2019 Conference Dinner
10:30-11:00 Coffee Break
12:30-14:00 Lunch Break
15:30-16:00 Coffee Break
17:30-18:00 Coffee Break