AU-24: AUTOMAATIOPäIVäT 24
PROGRAM

Days: Tuesday, April 13th Wednesday, April 14th

Tuesday, April 13th

View this program: with abstractssession overviewtalk overview

08:00-09:00Gather Town open
09:00-09:15 Session O1: Opening speeches: Mari Walls, Outi Rask

Mari Walls, Rehtori, Tampereen yliopisto

Outi Rask, puheenjohtaja, Automaatioseura

09:15-10:00 Session K1: Keynote: Olli-Pekka Heinonen: Miten luoda kestävää kehitystä yksilön ja globaalilla tasolla?

Kestävän kehityksen tulevaisuutta ei luoda pelkästään keskittymällä siihen mitä ratkaisuja tarvitaan, vaan olennaista on miten ja millaiseen maailmankuvaan perustuen teemme muutosta. Agenda on olemassa, kyky panna se toimeen uupuu. Globaalit ongelmat ja yksilön henkinen kasvu tuntuvat aluksi kaukaisilta toisilleen, mutta lopulta on yhdestä ja samasta asiasta kyse.

Olli-Pekka Heinonen aloitti uuden Opetushallituksen pääjohtajana vuoden 2017 alusta. Tätä ennen hän toimi valtiosihteerinä valtiovarain-, opetus- ja kulttuuri-, sisä- ja ulkoasiainministeriössä. Heinonen on toiminut myös valtiosihteerinä valtioneuvoston kansliassa vuosina 2012-2015. Valtiosihteerinä hän johti valtioneuvoston kanslian toimintaa sekä avusti pääministerejä Jyrki Katainen ja Alexander Stubb. Ennen siirtymistään valtioneuvoston kansliaan hän toimi Yleisradiossa johtajana vuosina 2002-2012, liikenne- ja viestintäministerinä vuosina 1999-2002 sekä opetusministerinä 1994-1999. Kansanedustajana hän oli vuosina 1995–2002. Heinonen on myös toiminut useissa luottamustehtävissä yhteiskunnan eri osa-alueilla.Koulutukseltaan Heinonen on oikeustieteen kandidaatti. Hän on naimisissa ja kolmen lapsen isä.Toukokuun alusta Heinonen siirtyy International Baccalaureate –tutkintoa hallinnoivan IBO:n pääjohtajaksi.

10:00-10:40Coffee Break / Gather Town
10:40-12:00 Session 1A: Control, modelling
Location: Room 1
10:40
Output Regulation of Thermal Fluid Flows (abstract)
11:00
An Outsider's View on Ill-Conditioned Systems (abstract)
11:20
Mallinnuksella optimi säätötapa? (abstract)
10:40-12:00 Session 1B: Education
Chair:
Location: Room 2
10:40
Opetuksen ja hanketyön linkittäminen teollisen internetin laboratorion avulla (abstract)
11:00
Automaatiokoulutuksen sertifiointi (abstract)
11:20
On using Symbolic Toolbox of Matlab in Basic Control Engineering Education (abstract)
10:40-12:00 Session 1C: Safety, security and reliability
Location: Room 3
10:40
Safety risk sources of autonomous mobile machines (abstract)
11:00
Reliability prediction of a wave energy converter’s hydraulic power take-off system (abstract)
11:20
New safety concepts for autonomous mobile machines (abstract)
11:40
New approach to system safety engineering for autonomous machinery (abstract)
12:00-13:00Lunch Break / Gather Town
13:00-14:20 Session 2A: Control, modelling
Location: Room 1
13:00
PI controller for solving simple equations (abstract)
13:20
PI control for load disturbance rejection (abstract)
13:40
Rejection of Unknown Harmonic Disturbances in a Boundary Controlled Heat Equation (abstract)
13:00-14:20 Session 2B: Education
Chair:
Location: Room 2
13:00
Digitalization and automation in teaching (abstract)
13:20
Etäopiskelun ja -opetuksen mahdollistavan automaatiojärjestelmän käyttöönotto (abstract)
13:40
Consequences of Covid-19 on the studies of automation students (abstract)
13:00-14:20 Session 2C: IoT and ICT
Location: Room 3
13:00
Utilization of ROS2 with Edge Computing (abstract)
13:20
IoT-based Cloud-assisted SCADA for Real Time Process Management Over Internet: Application in A Hybrid Energy Module (abstract)
13:40
Recent trends, challenges and innovations in cybersecurity for Industry 4.0 and 5.0 (abstract)
14:00
Cloud-based LCA dashboard for improved sustainability in the process industry (abstract)
14:20-15:00Coffee Break / Gather Town
15:00-16:00 Session 3A: Robotics and autonomous systems
Location: Room 1
15:00
Prediction of future paths of mobile objects using path library (abstract)
15:20
Mobiilirobotin konenäköavusteinen ohjaus IoRT-järjestelmässä (abstract)
15:00-16:00 Session 3B: Education
Chair:
Location: Room 2
15:00
Projektioppiminen automaatiosuunnittelussa (abstract)
15:20
An advanced teaching scheme for remote problem-based learning (abstract)
15:00-16:00 Session 3C: IoT and ICT
Location: Room 3
15:00
OPC UA and Information Modeling for Pharmaceutical Manufacturing (abstract)
15:20
Developing data-driven operational and analytical services for interoperable industrial ecosystems (abstract)
15:40
FPGA-SoC Programming for an Energy Efficient Spectral Imager (abstract)
16:15-18:00Gather Town open
Wednesday, April 14th

View this program: with abstractssession overviewtalk overview

08:00-09:00Gather Town open
09:15-10:00 Session K2: Keynote: Olli Ventä: Digitalization of Industry – past, present and future

An overview of digital transformation in heavy industries. A short look back to the development of digital industries is given but the major emphasis is given to the trends, technologies and visions of modern digital technologies relevant to industries. The presentation also brings out the major takeaways from several European research agendas, strategy papers, and white papers – where the author has been either as a leading contributor, a member of a team, or giving comments. 

Olli VENTÄ, D. Sc. Technology, currently a senior citizen, retired from VTT (Technical Research Centre of Finland Ltd.), since 2019. During his career at VTT, Olli Ventä was the leader of the national technology programme Intelligent Automation Systems, in 2001-2004. Thereafter, Dr. Ventä was the leader of several consecutive VTT internal spearhead programmes, all dealing with digitalization of industries. During 2008-14, Olli Ventä was very active in the Finnish Metals and Engineering Competence Cluster Ltd (FIMECC) contributing to the strategies and programme contents in digital manufacturing sector. On EU arenas, Olli Ventä has been active in ECSEL (e.g., an SRA chapter leader of Digital Industry and a LIASE member of Industry4.e - an ECSEL lighthouse), in EFFRA, in BDVA and in SPIRE. Olli Ventä is also an active member of the Finnish Automation Society, currently a Board Member of Finnish Automation Foundation. Dr. Ventä is a Knight, First Class, of the Order of the Lion of Finland, issued by the President of Finland on December 6, 2015.

10:00-10:40Coffee Break / Gather Town
10:40-12:00 Session 4A: Robotics and autonomous systems
Location: Room 1
10:40
Quality measurements of trees with a SPAD LIDAR sensor for precision forestry (abstract)
11:00
Manufacturing Operations as Services based on Robots with Skills (abstract)
11:20
Comparing Performance of Algorithmic and Driver-Planned Routing of Forest Forwarder (abstract)
10:40-12:00 Session 4B: Simulation and digital twins
Location: Room 2
10:40
Metallurgical Digital Twin Model for Minerals Processing Plant Optimizers (abstract)
11:00
Benefits of simulation assisted automation testing with Apros in Loviisa NPP emergency diesel automation renewal (abstract)
11:20
Towards digital twin data portals for existing plant sites based on P&IDs (abstract)
10:40-12:00 Session 4C: AI, ML and data based methods
Location: Room 3
10:40
Intelligent temporal analysis of coronavirus statistical data (abstract)
11:00
Data-driven approach to stabilizing an effluent treatment plant (ETP) (abstract)
11:20
Foundations and Case Studies on the Scalable Intelligence in AIoT Domains (abstract)
11:40
Machine Learning-based Classifier in the Analysis of Nuclear Power-specific Requirements (abstract)
12:00-13:00Lunch Break / Gather Town
13:00-14:20 Session 5A: Control, modelling
Location: Room 1
13:00
Learning-based approach for adaptive MPC tuning (abstract)
13:20
Model-based on-board post injection control development for marine diesel engine (abstract)
13:40
Model predictive control in multiple injection strategy for maritime diesel engines (abstract)
13:00-14:20 Session 5B: Energy and electrification
Location: Room 2
13:00
Electrification as a Solution to Carbon Neutral Society (abstract)
13:20
A Novel Hybrid Energy Production Module for securing Energy Availability in Rural Areas (abstract)
13:40
Simulation tool to analyze the productivity and energy consumption of electric mining vehicles (abstract)
14:20-15:00Coffee Break / Gather Town
15:00-16:15 Session C2: AutomaatioStudio panel discussion and closing

Tapio Heikkilä, Tuula Ruokonen, Sonja Mäkinen, Juha Hirvonen, Antti Jaatinen, Mats Friman, Helena Leppäkoski, Tero Hietanen, Jouni Aro

16:15-18:00Gather Town open