Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Projektioppiminen Automaatiosuunnittelussa

EasyChair Preprint no. 5170

6 pagesDate: March 17, 2021

Abstract

Hajautettujen automaatiojärjestelmien olemus on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana uusien älykkäiden kenttälaitteiden ja väyläratkaisujen tuodessa niihin entistä enemmän hajautusta. Laajeneva teknologinen paletti ja sen omaksuminen tutkintoon johtavissa opinnoissa vaatii käytännön projekteja. Tässä artikkelissa kerrotaan TUNI-korkeakouluyhteisön Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) ja Tampereen yliopiston (TAU) automaatiokoulutusten laboratoriotilojen yhteiskäytöstä yhden harjoituscasen kehityskaaren kautta.

Keyphrases: automaatiokoulutus, hajautettu automaatiojärjestelmä, prosessiautomaatio, tislauskolonni

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:5170,
  author = {Outi Rask and Jari Seppälä and Mikko Salmenperä},
  title = {Projektioppiminen Automaatiosuunnittelussa},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 5170},

  year = {EasyChair, 2021}}
Download PDFOpen PDF in browser