4THCESUST2023: 4TH SYMPOSIUM ON CIRCULAR ECONOMY AND SUSTAINABILITY
PROGRAM FOR WEDNESDAY, JUNE 21ST: TALK VIEW
Days:
previous day
all days

View: with abstractssession overview

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
09:00-09:20
David Knäble, Gregor Götzl, Konstantinos Tsagarakis
09:20-09:40
Nikolaos Zografakis, Apostolos Michopoulos, George Pantelakis, Zacharenia Drosou
10:40-11:00
Dimitrios Paparas, Konstantinos Tsagarakis, Ioannis Kostakis
09:00-09:20
Simone Sehnem, Marília Regina Alvez da Cruz, Evelyn de Souza dos Santos
09:20-09:40
George Alexandris, Anastasia Vayona, Sotiris Ioannidis
10:00-10:20
C. Ilo, M. Oyinlola, O. Ajala, O. Ogunde, O. Kolade, S.A. Okoya, S. Abolfathi
09:00-09:20
Olimpia Pitirollo, Edmondo Messinese, Maria Grimaldi, Antonella Cavazza
09:20-09:40
Georgios Archimidis Tsalidis, Chrysanthi-Elisavet Nika, Evina Katsou
09:40-10:00
Marianna Kotzampasaki, Chrysanthos Maraveas, Thomas Bartzanas, Giasemi Angeli
10:40-11:00
Arsenos, Vouraki, Chantzis, Priskas, Papanikolopoulou, Theodoridis
11:30-11:50
Andrea da Cruz, Sandro Mendonça, José Silva, Bruno Damásio
11:50-12:10
A. Makri, K. Tsagarakis, D. Paparas, S. Ntougias, P. Melidis
12:30-12:50
Raquel Pinho, Sandro Mendonça, José Silva, Bruno Damásio
11:30-11:50
O. Ogunde, O. Ajala, O. Kolade, C. Ilo, S.A. Okoya, M. Oyinlola
11:50-12:10
Aikaterini Kosta, Kiriaki Keramitsoglou, Konstantinos Tsagarakis
11:30-11:50
Stella Viscardi, Claudia Colicchia
12:10-12:30
Léa Barbaut, Olivier Brette, Nathalie Lazaric, Valérie Massardier
12:50-13:10
Paraskevas Kremezis, David Knäble, Konstantinos Tsagarakis
13:10-13:30
Mantalovas, Dunn, Acuto, Vijayan, Yazoghli-Marzouk, Inzerillo, Di Mino
14:50-15:10
Kristallia Sifakaki, Kalliopi Sifakaki, Konstantinos Tsagarakis
15:10-15:30
Aitana Ucles Fuensanta, Taofeeq Ibn-Mohammed, Stuart Coles, Janet Godsell
15:30-15:50
N. Remmas, C. Stefanis, E. Giorgi, I. Stavrakakis, E. Bezirtzoglou, S. Ntougias
16:00-16:20 Session Closing
11:00-11:30 Coffee Break
13:30-14:30 Lunch Break
16:20-16:50 Coffee