4THCESUST2023: 4TH SYMPOSIUM ON CIRCULAR ECONOMY AND SUSTAINABILITY
PROGRAM FOR MONDAY, JUNE 19TH: TALK VIEW
Days:
next day
all days

View: with abstractssession overview

8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
08:45-09:20 Session Opening
11:20-11:40
Rosie Hornbuckle, Kate Goldsworthy, Laura Knight
11:40-12:00
Pankaj Ravindra Gode, Eli Fyhn Ullern, Ottar Michelsen, Paritosh Deshpande
12:20-12:40
Joao Ribeiro, Daniel Dias, Bertrand Delpech, Hussam Jouhara, Evina Katsou
12:40-13:00
Lorna Bennet, Katharine York
13:00-13:20
Aranza Rodriguez, Gloria Rótolo, Roberto Cerchione, Renato Passaro
11:20-11:40
Alessandro Seravalli, Paola Caselli
11:40-12:00
S. Apostolopoulos, G. Deirmentzoglou, A. Masouras, M. Psychalis
12:40-13:00
Mattia Maeder, Magnus Fröhling
11:20-11:40
G. Tsironis, A. Karagouni, D. Dimitriou, K.P. Tsagarakis
12:00-12:20
Aristi Karagkouni, Anastasia Saridou, Athanasios Vavatsikos, Dimitrios Dimitriou
14:20-14:40
Nikolia Stoikou, Avraam Symeonidis, Emilia Moreno-Ruiz
14:40-15:00
Zhaowen Liu, Daan Schraven, Martin de Jong, Marcel Hertogh
15:20-15:40
Arvind Chauhan, Wolfgang Kunther, Ana Teresa Lima
16:00-16:20
Patrizia Ghisellini, Ivana Quinto, Renato Passaro, Sergio Ulgiati
15:20-15:40
D. Knäble, M.E. De Quevedo Puente, C. Pérez-Cornejo, T. Baumgärtler
14:40-15:00
Sotirios Kavouras, Roido Mitoula, Panagiotis Kaldis, Panagiota Karametou
15:20-15:40
Maria Bakatsaki, Hippocrates Manoudakis
16:00-16:20
A. Velenturf, N. Bolson, J. Millward-Hopkins, F. Meng, P. Jensen, L. Bennet
16:50-17:10
Agnieszka Wójcik-Czerniawska, Zbigniew Grzymała
17:30-17:50
Anastasia Vayona, George Alexandris, Heather Hartwell, Sotirios Ioannidis
17:50-18:10
Spyridon Karytsas, Theoni I. Oikonomou, Constantine Karytsas
17:30-17:50
Panagiotis Zikos, Stathis Vlachos, Despina Tomkou, Georgios Tsironis
17:50-18:10
Paula Trindade, Juliana Barbosa, Sofia G. Simões, Ana Teresa Lima
20:00-23:00 Gala Dinner
08:00-08:45 Registration
10:50-11:20 Coffee Break
13:20-14:20 Lunch Break
16:20-16:50 Coffee Break