Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Ukrayna-Rusya Savaşi Ve Bu Savaşin İkli̇m Deği̇şi̇kli̇ği̇ İle İli̇şki̇si̇ni̇n Bi̇r Değerlendi̇rmesi̇

EasyChair Preprint no. 9836

14 pagesDate: March 7, 2023

Abstract

Son yıllarda iklim değişikliği sorununun çözümü amacıyla birçok yeni strateji hazırlanmıştır. Bu kapsamda öne fazla Avrupa Birliği çıkmaktadır. Avrupa Birliği, 1990’lardan beri uluslararası platformda sorunun duyurulması ve çözümü için çalışmalar yaparken 2019’da Avrupa Yeşil Düzeni stratejisini ortaya koyarak 2050’ye kadar karbon nötr bir kıta olacağının taahhüdünde bulunmuştur. Avrupa Birliğinin bu girişimini başka ülkelerde hazırlanan yeni çevreci stratejiler takip etmiştir. Ancak Ukrayna-Rusya Savaşı, iklim değişikliği ile ilişkili birçok sorunu tetikleyebilecek ve ortaya konulan stratejileri olumsuz etkileyecek bir kriz ortaya çıkarmıştır. İklim değişikliği; çevre, enerji, gıda ve göç̧ dahil birçok sorunla ilişkilidir. Ukrayna’da devam eden bu savaşın uzaması sayılan bu sorunların derinleşmesine neden olurken iklim değişikliğine küresel bir çözüm getirilmesi zorlaşacaktır. Bu yüzden bu çalışmada Ukrayna-Rusya Savasının çevre, enerji, gıda gibi konularla ilişkisi değerlendirilmiştir. Bu savaş̧ Avrupa Yeşil Düzeni başta olmak üzere iklim değişikliği stratejilerinin başarı şansını azaltacaktır. Çünkü̈ iklim değişikliği için kullanılabilecek kaynaklar savaşın etkilerinin azaltılmasında kullanılacaktır. Ayrıca Avrupa Birliğinin Rusya’dan doğal gaz alımının durdurularak alternatif enerji kaynakları ve ülkelere yönelmesi Avrupa Birliğinin karbon salınımlarını artmasına neden olacaktır. Savaş̧ nedeniyle oluşacak kirlilikte iklim değişikliği sorunun daha da çözümsüz hale getirecektir.

Keyphrases: climate change, environment, Ukraine-Russia War

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:9836,
  author = {Metin Dogan},
  title = {Ukrayna-Rusya Savaşi Ve Bu Savaşin İkli̇m Deği̇şi̇kli̇ği̇ İle İli̇şki̇si̇ni̇n Bi̇r Değerlendi̇rmesi̇},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 9836},

  year = {EasyChair, 2023}}
Download PDFOpen PDF in browser