Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Uticaj Različitih Tipova Pragova Na Zvučnu Izolaciju Vrata

EasyChair Preprint no. 4182

4 pagesDate: September 14, 2020

Abstract

U savremenoj građevinskoj praksi interesantno je da se poslednjih godina teži izbacivanju klasičnih fiksnih pragova i upotrebi tzv. padajućih pragova kod izvedbe vrata. Prilikom projektovanja arhitekte u poslednje vreme u većini slučajeva projektuju ulazna vrata u hotelske sobe bez fiksnog praga, iz estetskih prohteva, ali prvenstveno zbog činjenice da fiksni prag smeta pri svakodnevnoj upotrebi prtljaga sa točkovima pri ulasku i izlasku iz hotelske sobe. U radu su prikazani rezultati serije laboratorijskih merenja izolacije od vazdušnog zvuka jednog tipa ulaznih vrata sa varijacijama padajućih pragova i fiksnog praga. Ispitivanja su izvršena u skladu sa serijom standarda za laboratorijska ispitivanja izolacije od vazdušnog zvuka u građevinarstvu, SRPS EN ISO 10140.

Keyphrases: Fiksni prag, Izolacija od vazdušnog zvuka, Padajući prag, Vrata

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:4182,
  author = {Aleksandar Milenković and Danica Boljević and Damir Savković},
  title = {Uticaj Različitih Tipova Pragova Na Zvučnu Izolaciju Vrata},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 4182},

  year = {EasyChair, 2020}}
Download PDFOpen PDF in browser