Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Platforma Za Praćenje Kvaliteta Vazduha U Gradu Čačak

EasyChair Preprint no. 8099

4 pagesDate: May 28, 2022

Abstract

Izloženost PM2.5 česticama izdvaja se kao vodeći zdravstveni problem na globalnom nivou, a problem zagađenosti vazduha predstavlja jedan od glavnih uzroka smrtnosti na svijetu. Kako ovo predstavlja problem današnjice, zahtjevi da se mjerenje kvaliteta vazduha vrši što češće na što više lokacija, doveli su do razvoja niskobudžetnih senzora. Uz pomoć široko dostupnih senzora grade se senzorski čvorovi, koji pribavljaju podatke o trenutnim koncentracijama suspendovanih čestica, a ovi podaci kroz dalju analizu dovede do jasne informacije o kvalitetu vazduha preko AQI - indeksa zagađenosti vazduha. U ovom radu, osim razvoja senzorskih čvorova, predstavljena je i realizacija jedinstvene web platforme za prikazivanje, arhiviranje i analizu kvaliteta vazduha, čime je realizovan jedinstven i potpun sistem za prikupljanje i obradu podataka o kvalitetu vazduha. Iako je platforma realizovana za područje grada Čačka, gdje je izvršena integracija postojećih senzorskih čvorova sa novorealizovanim čvorovima, može biti prilagođena i drugim geografskim područjima te je široko upotrebljiva.

Keyphrases: AQI, kvalitet vazduha, PM10, PM2.5, Suspendovane čestice

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:8099,
  author = {Nikola Kukric and Bozidar Popovic and Slobodan Lubura and Zorana Mandić},
  title = {Platforma Za Praćenje Kvaliteta Vazduha U Gradu Čačak},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 8099},

  year = {EasyChair, 2022}}
Download PDFOpen PDF in browser