Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Faktori Koji Utiču Na Usvajanje AR Tehnlogija Proširene Realnosti Od Strane Korisnika

EasyChair Preprint no. 5391

5 pagesDate: April 27, 2021

Abstract

Proširena stvarnost (Augmented reality-AR) predstavlja tehnološki sistem gde se virtuelni objekti inkorporiraju u stvaran svet, u realnom vremenu, tokom celokupnog korisničkog iskustva.  AR (Augmented reality) sistem integriše stvarne I digitalne objekte u realno, fizičko okruženje. Na taj način se preiničuje i struktura potrošačkog iskustva, obezbedjujući znatne koristi kako za kompanije tako i za korisnike.

 

Iako su Tehnologije proširene stvarnosti stupile u novu eru, propraćenu masovnim komercijalnim investicijama, one su I dalje predmet mnogih otvorenih istraživačkih teza I žiža interesovanja velikog broja naučnika I marketing I IT stručnjaka. Ovo revolucionarno digitalno doba donosi sa sobom nove teme koje je neophodno ispitati I analizirati, ne samo sa naučnog aspekta, već I u smislu socijalnog uticaja. U skladu sa tim, ovaj rad ima za cilj da prikupljajući znanja iz prošlosti, uključujući stavove I mišljenja stručnjaka iz ove oblasti analizira faktore koji utiču na prihvatanje I usvajanje AR tehnologija kod potrošača.

 

Cilj ovog rada je da indetifikuje I analizira ključne faktore koji utiču na prihvatanje i usvajanje AR tehnologija iz perspektive korisnika. Polazna osnova za ispitivanje ovih komponenti jeste konvencionalni Davisov TAM model iz 1989. koji će biti prikazan u narednim poglavljima.  Pored toga, biće predstavljen kritički osvrt na naučnu literaturu iz ove oblasti. Ovaj rad predstavlja odličnu osnovu za prepoznavanje I upravljanje budućim izazovima I trendovima iz ove oblasti.

Keyphrases: AR, Iskustvo korisnika, Proširena realnost, TAM model, tehnologija

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:5391,
  author = {Teodora Lukić and Marija Jović},
  title = {Faktori Koji Utiču Na Usvajanje AR Tehnlogija Proširene Realnosti Od Strane Korisnika},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 5391},

  year = {EasyChair, 2021}}
Download PDFOpen PDF in browser